Skumparp 1:7 (avregistrerat nummer)

Adress Rönåsvägen 400
Aktuell period 1840 - 1851
Areal 35/256 mantal
Ursprung Skumparp 1:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Skumparp 1:8 (avregistrerat nummer) , Skumparp 1:9 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1840.

Källa: Lantmäteriet

Den 17 september 1840 sker en hemmansklyvning av fastigheten Skumparp 1:2 med fastigheten Skumparp 1:5. Fördelningen av ytan framgår av ovanstående karta. Hemmanet omfattar före delningen Skumparp 1:2 av 7/32 mantal och Skumparp 1:5 består av 7/128 mantal. Totalt 35/128 mantal. Efter delning ser ägarförhållanden ut enligt följande:
A 1:6 35/256 mantal äges av Nils Månsson
B 1:7 35/256 mantal äges av Nils Nilsson

1851 skedde en ny hemmansklyvning då fastigheterna Skumparp 1:8 och 1:9 uppstod.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning av fastigheterna Skumparp 1:6 och 1:7. Fastigheterna har en areal tillsammans på 35/128 mantal och efter den nya hemmansklyvningen fördelar sig arealen enligt följande:
A 1:8 31/128 mantal äges av Måns Nilsson
B 1:9 1/32 mantal äges av Måns Persson

Ur ”Frenninge socken genom tiderna”:
Innan 1850 flyttade Nils Nilsson till Skärhus och överlät hemmanet 1 35/256 till brodern Måns Nilsson, troligen med penninghjälp av kusinen Nils Persson Lunda i Alestad, eftersom denna senare kom in som delägare. Nils Persson antog namnet Lunding och emigrerade till USA.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1850 - Måns Nilsson och Elna Andersdotter
1840 - 1850 Nils Nilsson och Elna Johnsdotter

Bilder

Källor

KällaÅr
12-FRÄ-371840
12-FRÄ-881851