Skumparp 1:2 (avregistrerat nummer)

Adress Rönåsvägen ca 400
Aktuell period 1827 - 1840
Areal 7/32 mantal
Ursprung Skumparp 1:1
Nya nummer Skumparp 1:6 (avregistrerat nummer) , Skumparp 1:7 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid det laga skifte som skedde 1827. Vid det laga skifte erhöll Nils Månsson ägorna med kvarboenderätt. Markerna tillhörande Skumparp 1:2 är markerat mer ett “A” på nedanstående karta.

Källa: Lantmäteriet

1840 sker en hemmansklyvning där fastigheten delas i två delar, Skumparp 1:6 och 1:7.

Källa: Lantmäteriet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur ”Frenninge socken genom tiderna”:
”Efter Nils Månsson död 1837 tillföll vid arvsskiftet huvudgården 1 7/32 mantal med undantag av det södra skiftet cirka 18 tld, sönerna Måns Och Lasse, medan sonen Nils erhöll ¾ av 1 7/128 mantal plus ovannämnda skifte om 18 tld. Sönerna Måns och Lasse delade dessutom ¼ av 1 7/128. 1845 hade Måns Nilsson löst ut brodern Lasse från hemmanet. Lasse hade gift sig och flyttat till L:a Långaröd.”

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
3 juli 1837 - 15 mars 1873 Måns Nilsson och Elna Andersdotter
25 juni 1837 – 3 juli 1837 Dödsbodelägarna efter Nils Månsson (bouppteckning)
26 november 1807 – 25 juni 1837 Nils Månsson Skumpen och Ingar Olsdotter

Bilder

Källor

KällaÅr
12- FRÄ-25 Laga skifte1827
12-FRÄ-37 Hemmansklyvning1840