Skumparp 1:6 (avregistrerat nummer)

Adress Rönåsvägen 399
Aktuell period 1840 - 1851
Areal 35/256 mantal
Ursprung Skumparp 1:2 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Skumparp 1:8 (avregistrerat nummer) , Skumparp 1:9 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning av fastigheterna Skumparp 1:2 och 1:5 1840.

Källa: Lantmäteriet

Den 17 september 1840 sker en hemmansklyvning av fastigheten Skumparp 1:2 med fastigheten Skumparp 1:5. Fördelningen av ytan framgår av kartan till vänster.  Hemmanet omfattar före delningen Skumparp 1:2 av 7/32 mantal och Skumparp 1:5 består av 7/128 mantal. Totalt 35/128 mantal. Efter delning ser ägarförhållanden ut enligt följande:

A 1:6 35/256 mantal äges av Nils Månsson
B 1:7 35/256 mantal äges av Nils Nilsson

 

Ur ”Frenninge socken genom tiderna”:
”Efter Nils Månsson död 1837 tillföll vid arvsskiftet huvudgården 1 7/32 mantal med undantag av det södra skiftet cirka 18 tld, sönerna Måns Och Lasse, medan sonen Nils erhöll ¾ av 1 7/128 mantal plus ovannämnda skifte om 18 tld. Sönerna Måns och Lasse delade dessutom ¼ av 1 7/128. 1845 hade Måns Nilsson löst ut brodern Lasse från hemmanet. Lasse hade gift sig och flyttat till L:a Långaröd.”

1851 skedde en ny hemmansklyvning då fastigheterna Skumparp 1:8 och 1:9 uppstod.

Källa: Lantmäteriet

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1839 - 3 mars 1876 Måns Nilsson och Elna Andersdotter

Bilder

Källor

KällaÅr
12-FRÄ-371840
12-FRÄ-881851