Välj en sida

Skumparp 1:11 (avregistrerat nummer)

Adress Rönåsvägen 400
Aktuell period 1872 - 1971
Areal 31/256 mantal
Ursprung Skumparp 1:8
Nya nummer Skumparp 1:21

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1872 i samband med en hemmansklyvning av fastigheten Skumparp 1:8.                                                                                                            1872 skedde en ny hemmansklyvning av fastigheten Skumparp 1:8 och efter klyvningen fördelade sig markerna enligt följande:

A 1:10 31/256 mantal äges av Nils Persson

B 1:11 31/256 mantal äges av Anders Månsson

 

Under perioden 1924 – 1937 arrenderas gården ut till Nils Olsson, arrendator, bördig från Starrarp. Han bosätter sig senare på Söderskog i Västerstad.

Alfred Hansson, arrendator, som kom från Hofdahus med familj. Under flyttningen till Skumparp drev Alfred sin kor lösa längs den mer än mils långa vägen med hjälp av två hundar.

John Svensson, arrendator, och hans fru hette Karolina och de hade inga barn. De flyttade senare till Eslövs trakten.

Fastigheten är den 10 augusti 1971 överför till Skumparp 1:21.

Källa: Svenska gods och gårdar

Bilden till höger var införd i boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940-talet med följande text:
“Areal: Totalt 22 hektar åker. Tax.-v. 24700. Jordart: Lermylla på lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1894. Ekonomibyggnad uppförd 1876. 3 hästar, därav 2 prem. ston, 2 unghästar, 1 tjur, 10 kor, 8 ungdjur, 50 svin, 50 höns. Gården har ägts av Nils Månsson i Skumparp (Ljusets bonde), som innehade den till 1837. Nuvarande ägare har renoverat byggnaderna. Ägare: Sture Persson född 1914. Son till Otto Persson och hans hustru Anna, född Persson. Gift med Birgit född Nelsson. Barn: Else Anita Viviann född 1943. Ägaren genomgick Dala lantbruksskola 1931 – 32.

Källa: Skånes bebyggelse, del 1

I boken “Skånes bebyggelse, del 1” var bilden till vänster införd i mitten av 1950-talet tillsamman med följande text:
“Areal: 22 hektar, varav 20 hektar åker, 2 hektar betesmark, mulljord på lerjord. Tax.-v. 55000. Djur: 1 häst, 11 kor, 12 ungdjur, 5 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad i
1 1/2 våning från 1890, ombyggd och moderniserad 1955, tegel under tegeltak, 6 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, cv, wc. Ladugård från
1947, tegel under eternittak. Gården i släktens ägo sedan 1880 och övertogs av nuvarande ägaren efter Per Nilsson 1937. Ägare: Hemmansägare Per Sture Persson född 31 oktober 1914, son till Otto Persson och Anna, född Persson, gift med Birgit, född Nilsson den 23 december 1920, dotter till Anders Persson och Karolina, född Olsson. Barn: Anita född 1943, Per Arne född 1945, Christer född 1947, Birgitta född 1948, Barbro född 1952, Bodil född 1954.”

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
10 augusti 1971 - Per Sture Persson och Evy Birgit Adela Persson, född Nilsson (överförd till 1:21)
13 mars 1941 – 10 augusti 1971 Per Sture Persson och Evy Birgit Adela Persson, född Nilsson (äger 1:11)
1937 - 13 mars 1941 Per Sture Persson och Evy Birgit Adela Persson, född Nilsson (arrenderar)
12 maj 1925 - Dödsbodelägarna efter Teodor Persson (bouppteckning)
3 april 1920 - 12 maj 1925 Dödsbodelägarna efter Per Nilsson (bouppteckning)
26 mars 1886 – 3 april 1920 Per Nilsson och Bengta Nilsson (köp)
8 mars 1881 – 26 mars 1886 Anders Månsson (Skumparp)
9 juni 1840 - 8 mars 1881 Måns Nilsson och Elna Andersdotter
tidigt 1800-tal Nils Månsson och Ingar Olsdotter (köp)
1700-talet Nils Månsson och Anna Christiansdotter (arv)
1700-talet Elna Bengtsdotter och Isak Bengtsson
1700-talet Måns Nilsson och Elna Bengtsdotter (arv)
tidigt 1700-tal Nils Jönsson o Bengta Persdotter

Bilder