Starrarp 7:8 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades genom en sammanläggning mellan fastigheterna Starrarp 7:2 och 7:3.
Sammanläggningen officiellt skedde 1940.

Starrarp 7:8

Källa: Skånes bebyggelse ca 1955

Bilden fanns med i boken Skånes bebyggelse, del 1, när den kom ut i mitten av 1950-talet och visar gården till Starrarp 7:8 tillsammans med följande text:

Postadress:                Vollsjö                                                               Telefon:                     Hörby 42015

“Areal:77,5 hektar, varva 25 hektar åker, mulljord på lerbotten och grusbotten. Tax.-v. 68100. Djur 10 kor, 10 ungdjur, 20 svin, 100 höns. Mangårdsbyggnad, moderniserad 1949 – 50, lersten under eternittak, 4 rum,1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård av tegel under eternittak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1947 av Per Nilsson. Ägare: Hemmansägare Bror Bertil Eriksson född 26 september 1915, son till Martin Eriksson och Anna född Andersson, gift med Herta född Nilsson 27 januari 1917, dotter till Anders Nilsson och Johanna född Olsson. Barn: Reimo född 1943, Birgit född 1946, Gertrud född 1951, Bruno född 1955.”

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 här till vänster ses fastigheten med beteckningen 7:8.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1947 - Bror Bertil Eriksson och Hertha Alfrida Eriksson, född Nilsson (köp)
29 juni 1926 - 1947 Per Nilsson och Anna Nilsson, född Månsson (köp av ytterligare 1/3 mantal)
1 juli 1922 - 1947 Per Nilsson och Anna Nilsson, född Månsson (köp av 1/3 mantal)
18 december 1918 - 1 juli 1922 Greve Nils Claes Napoleon Mörner

Övrigt

Bjälkhultsvägen 19
Starrarp 7:8 Jan Hanssons

Ägare                                 År                   Kommentar
Nils Persson                                             (dog ung)
Axel Nilsson                                             gift med Kristina Axel son till Nils Persson. Kristina syster till Hilma Nilsson, Starrarp 3:10
Per Persson
Jan Hansson Hjärås        1983-2016
Inge Andersson               2016-

Starrarp 7:8 och 7:14 var från början en gård. Vid laga skifte 1836 fick de båda ägarfamiljerna kvarboenderätt. Den drevs några år av två familjer tillsammans. På 1850-talet delades den på mitten med ett stengärde, som skiljemärke och som lär ha sträckt sig genom den kilometerlånga ägovidden från söder till norr. Där byggdes efterhand nya hus på de båda fastigheterna. På 1930-talet slogs fastigheterna åter samman, men har på sätt och vis skiljts åt igen när Jan Hansson sålde av den östra gården närmast vägen tillsammans med ett par tunnland mark söder om husen mot Bjälkhultsvägen och Sniberupsvägen.

Källa: Starrarpsgruppen

 

 

Bilder