Starrarp 7:3 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 19
Aktuell period 1843 - ca 1910
Areal 1/3 mantal
Ursprung Starrarp 7:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten Starrarp 7:3 bildades vid en delning av fastigheten Starrarp 7:1 för att den skulle kunna arrenderas ut till två arrendatorer. Ägarlistan framgår utav Starrarp 7:1.

Delning av Starrarp 7:1. Källa: Lantmäteriet

 

7:2     1/3 mantal      arrenderas av Bengt Jönsson
7:3      1/3 mantal     arrenderas av Mårten Gjertsson

 

 

 

Arrendator
1843 –              Måns Gjertsson och Elna Andersdotter
1845 – 1905    Nils Månsson och Kjersti Jönsdotter
1905 – 1912    Måns Nilsson och Elna Johnsson
Per Nilsson och Anna Månsson

Starrarp 7:3

Källa: Svenska gods och gårdar ca 1944

Bilden till höger var införd i boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:          Vollsjö                                                                Telefon:                15 Bjälkhult

“Areal: Totalt 71,7 hektar därav 26 hektar åker. Tax.-v. 40400. Jordart: Mulljord på alvbotten. Skogsbestånd: Al och en. Mangårdsbyggnad uppförd på 1880-talet. Stall och loge uppförda samtidigt, ny loge 1931. 3 hästar, 2 unghästar, 14 kor, ett 20-tal ungdjur, 3 modersuggor, 20 gödsvin, 4 får 14 höns. Gården tillhörde tidigare det stora Lillienbergska fideikommisset men arrenderades av nuvarande ägarens släkt sedan 1600-talet. Arrendator var sålunda hans svärfader från 1905 till 1912 och dessförinnan dennes fader Nils Månsson från 1845. Egendomen friköptes av nuvarande ägaren i två etapper, 1922 och 1926. Han har därefter utfört täckdiking m fl förbättringar, bl a lagt hårda tak på samtliga byggnader. På gården förvaras silversaker och vävnader ända från 1700-talet. Flintyxor ha hittats på ägorna. En del goda jaktmarker höra till egendomen. Ägare: Per Nilsson född 6 mars 1883. Son till Nils Persson, Brösarp och hans hustru Anna född Nilsson. Gift med Anna Månsson född 26 maj 1898, dotter till Måns Nilsson och hans hustru Elna född Johnsson. Ägarens Hustru har genomgått Önnestad folkhögskola.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 7:3 motsvarar område nummer 41 på den häradsekonomiska kartan här till vänster från omkring 1910.

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1918 - Per Nilsson och Anna Nilsson, född Månsson (arrendator)
ca 1912 - ca 1918 Dödsbodelägarna efter Måns Nilsson (make till Elna Johnsson) (bouppteckning)
1905 - 1912 Måns Nilsson och Elna Johnsson (arrendator)
1845 - 1905 Nils Månsson och Kjersti Jönsdotter (arrendator)
före 1836 - Måns Gertsson och Elna Andersdotter (arrendator)
före 1813 - Gerdt Nilsson och Bengta

Övrigt

Måns och Elna Nilssons son Jöns Månsson startade företaget Bil-Månsson. Länk till Från smedhalva till bildirektör

Bilder