Starrarp 7:1 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen
Aktuell period 1836 - 1926
Areal 2/3 mantal
Ursprung Starrarp nr 7
Nya nummer Starrarp 7:2 (avregistrerat nummer) , Starrarp 7:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Starrarp 7:1 bildades vid det laga skifte som genomfördes 1834 – 36 utav Starrarps marker. Fastigheten lyder under Ågerups fidecomiss. Starrarp 7:1 omfattade 2/3 mantal och det var ett “utsocknes frälsehemman” som ägdes av “Herr Öfverste Liutenanten och Riddaren Lode” och han erhöll markerna med kvarboenderätt. På ovanstående karta är fastigheten utmärkt med “G”. 1 juli 1922 säljer Claes Mörner av halva fastigheten till Per och Anna Nilsson som får fastighetsbeteckningen Starrarp 7:8. Andra halvan behåller Claes Mörner fram till den 29 juni 1926 då Per och Anna får köpa resten av fastigheten.

Källa: Lantmäteriet

Fastighetens två delar som arrenderades ut kallades 7:2 och 7:3 och kan ses på denna karta från 1836 här till höger.

Ur Göteborgs Weckoblad 12 augusti 1880.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 juli 1922 - 29 juni 1926 Greve Nils Claes Napoleon Mörner (äger 1/3 mantal)
18 december 1918 - 1 juli 1922 Greve Nils Claes Napoleon Mörner (köp av 2/3 mantal)
Mathilda Lovisa Napolone Mörner, född Palmqvist.
Fru Annie Georgina Elisabeth Nordström, född Sylvander
Friherinnan Eva Aurora Ribbing, född Reutarsköld
1768 Otto Göran Lode (Fidekomiss brev 4/41751 med tillägg 2 maj 1768)

Bilder