Starrarp 7:2 (avregistrerat nummer)

Adress Sniberupsvägen ca 14-20
Aktuell period 1836 - ca 1922
Areal 1/3 mantal
Ursprung Starrarp 7:1 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 7:8 (avregistrerat nummer) , Starrarp 7:11 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten Starrarp 7:2 bildades vid en delning av fastigheten Starrarp 7:1 för att den skulle kunna arrenderas ut till två arrendatorer. Ägarlistan framgår utav Starrarp 7:1.

Delning av Starrarp 7:1 Källa: Lantmäteriet

 

7:2 1/3 mantal Arrenderas av Bengt Jönsson

7:3 1/3 mantal Arrenderas av Mårten Gjertsson

 

 

 

Källa: kartbild.com

Här på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses de två delar som arrenderades ut och där område nr 40 är 7:2 och område 41 är 7:3.

Arrendator
1843 – ca 1878 Bengt Jönsson och Karna Månsdotter
ca 1878 – ca 1894 Nils Persson och Else Bengtsdotter (1880)
ca 1894 – ca 1910 Axel Adolf Nilsson och Kristina Sofia Jönsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1910 - ca 1926 Per Persson och Bengta Jönsson (arrendator)
ca 1894 - ca 1910 Axel Idoff Nilsson och Kristina Sofia Jönsson (arrendator)
ca 1878 - ca 1894 Nils Persson och Else Bengtsdotter (arrendator)
1843 - ca 1878 Bengt Jönsson och Karna Månsdotter (arrendator)
före 1813 - 1837 Måns Johansson och Elna Svensdotter (arrendator)

Bilder