Bjälkhult 1:8 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 204-10
Aktuell period 1831 - 1914
Areal 3/32 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:1
Nya nummer Bjälkhult 1:34 (avregistrerat nummer) , Bjälkhult 1:35 , Bjälkhult 1:36 , Bjälkhult 1:37

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1831 i samband med det enskifte som då gjordes av markerna till Bjälkhult. Denna fastighet har markerats med ett “G” på kartan till vänster och den ägdes av Christian Nilsson som erhöll skiftet med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

Fastigheten genomgår en fastighetsklyvning 1914 då fastigheten delas i åtta delar varav fyra stycken är lägenheter. Uppdelningen är följande

Aa            Lägenhet                          Snickaren August Persson
Ab            Lägenhet                          Handlaren Sven Olsson
Ac            Lägenhet                          Husägare Gottfrid Jönsson
Ad            Lägenhet                          Lantbrukaren Ola Persson
A              9/128 mantal 1:34             Lantbrukaren Per Nilsson
B              1/128 mantal 1:35             Lantbrukaren Per Jönsson
C              1/128 mantal 1:36             Lantbrukare Ola Andersson
D              1/128 mantal 1:37             Snickaren August Persson

Källa: Lantmäteriet

 

                                                                                                                                                                           Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

 

Källa: Lantmäteriet

Källa: Lantmäteriet

På bilden här till höger är den häradsekonomiska kartan där arealen tillhörande Bjälkhult 1:8 är markerad med nummer 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17. På den ekonomiska kartan från 1973 är fastighetsbeteckningarna utskrivna.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 april 1862 - 9 mars 1897 Nils Christiansson och Kersti Christoffersdotter
1826/31 - 30 april 1862 Christian Nilsson och Hanna Nilsson

Bilder