Bjälkhult 1:34 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1890 -
Areal 9/128 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:8 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Bjälkhult 1:49 Rosentorpet (aktuellt nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1890 som en avstyckning om 1/16 mantal från Bjälkhult 1:8

Källa: Lantmäteriet

Kartan ovan visar en del av hemmansklyvningen utav Bjälkhult 1:8 som skedde 1915.
Resultatet av hemmansklyvningen är enligt följande:

A    1:34      9/128 mantal         äges av Per Nilsson med kvarboenderätt
B    1:35      1/128 mantal         Per Jönsson (se karta 1:35)
C    1:36      1/128 mantal         Ola Andersson (se karta 1:36)
D    1:37      1/128 mantal          August Persson (se karta 1:37)

Samt inom Bjälkhult 1:34 ingår fyra lägenheter:

Aa    1:40      0,0227 hektar      Tillhör August Persson men bör tillhöra Ola Persson enligt köpebrev. (äga nr                                                      66 på kartan)
Ab    1:39      0,0390 hektar       Handlaren Sven Olsson
Ac    1:38      0,1210 hektar       Husägare Gottfrid Jönsson
Ad                                              Lantbrukaren Ola Persson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
9 april 1945 - Johanna Svensson (Bjälkhult) (gåvobrev)
25 juli 1943 - 9 april 1945 Oscar Vilhelm Lindström och Agnes Lindström, född Malm (köp)
7 mars 1928 - 25 juli 1943 Olof Svensson (Bjälkhult) (auktionsprotokoll)
7 mars 1928 - 7 mars 1928 Davin Frenning (auktion)
2 augusti 1924 - 7 mars 1928 Nils Svensson (Bjälkhult) (bouppteckning)
12 mars 1924 - 2 augusti 1924 Dödsbodelägarna efter Sven och Elna Olsson (bouppteckning)
4 maj 1918 - 12 mars 1924 Sven Olsson och Elna Olsdotter (köp)
30 maj 1916 -4 maj 1918 Hilda Amanda Persson (bouppteckning)
30 maj 1916 - 30 maj 1916 Dödsbodelägarna efter Per Nilsson. (bouppteckning)
5 april 1913 - 30 maj 1916 Dödsbodelägarna efter Anna Hansdotter (bouppteckning)
11 april 1890 - 5 april 1913 Per Nilsson och Anna Hansdotter (köp)
30 december 1861 - 11 april 1890 Hans Pehrsson och Eljena Jacobsdotter (fastebrev 30 december 1861)

Bilder