Bjälkhult 1:35

Areal 1/128 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:8 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades officiellt 1915 vid en hemmansklyvning av Bjälkhult 1:8.

Källa: Lantmäteriet

Kartan ovan visar en del av hemmansklyvningen utav Bjälkhult 1:8 som skedde 1915. Resultatet av hemmansklyvningen är enligt följande:

A        1:34       9/128 mantal         äges av Per Nilsson med kvarboenderätt (se karta 1:34)
B        1:35       1/128 mantal         Per Jönsson
C        1:36       1/128 mantal         Ola Andersson (se karta 1:36)
D        1:37       1/128 mantal         August Persson (se karta 1:37)

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
29 juli 1966 - Anders Sigfrid Eklund och Olga Beata Eklund, född Nilsson (arvsskifteshandling)
13 februari 1928 - 29 juli 1966 Nils Albin Ekelund (köp)
21 december 1927 - 13 februari 1928 Dödsbodelägarna efter Per Jönsson (Bjälkhult) (bouppteckning)
1915 - 21 december 1927 Per Jönsson (Bjälkhult) (köp)

Bilder