Bjälkhult 1:37

Areal 1/128 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:8 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Kartan till höger visar en del av hemmansklyvningen utav Bjälkhult 1:8 som skedde 1915. Resultatet av hemmansklyvningen är enligt följande:

A      1:34     9/128 mantal     äges av Per Nilsson med kvarboenderätt (se karta 1:34)
B      1:35     1/128 mantal     Per Jönsson (se karta 1:35)
C      1:36     1/128 mantal     Ola Andersson (se karta 1:36)
D      1:37     1/128 mantal      August Persson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
6 april 1959 - Oscar Vilhelm Lindström och Agnes Lindström, född Malm (köp)
30 juni 1933 - 6 april 1959 Anna Borg (köp)
29 januari 1930 - 30 juni 1933 Elof Henning Bergin och Alma Sigrid Bergin, född Svensson (köp)
14 mars 1925 - 29 januari 1930 Anders Borg och Anna Borg (köp)
20 april 1908 - 14 mars 1925 August Persson och Alma Persson (köp)

Bilder