Bjälkhult 1:5 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades vid enskiftet av Bjälkhult 1826 – 1831 och markerades på skifteskartan med ett “D”. Fastigheten är giltig fram till 1882 då det sker en hemmansklyvning.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten omfattade vid enskiftet 1831 en areal motsvarande 1/24 mantal och ägdes av Mamsell Ulrica Beckdahl som erhöll fastigheten med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

På den häradsekonomisk kartan är fastigheten delad enligt 1882 års klyvning. Här nedan på den ekonomiska kartan från 1973 ses de fastighetsbeteckningar som åsattes vid hemmansklyvningen och som fortfarande gällde. Idag är det bara 1:21 och 1:22 som fortfarande är giltiga.

 

Källa: Lantmäteriet

När hemmansklyvningen skedde 1882 så är det bara 1/72 mantal som är med i hemmansklyvningen. Den övriga delen av fastigheten om 2/72 mantal får beteckningen Bjälkhult 1:25. och på den ekonomiska kartan från 1973 här till vänster är fastigheten 1:25 delad i tre delar.

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1882 sker en laga delning av fastigheten Bjälkhult 1:5 om 1/72 mantal med följande fördelning av markerna:

A 1:21 17/3240 mantal äges av Anders Olsson

a 1:22 3 tunnland äges av Anders Persson

B 1:23 17,2 kappland äges av Jöns Andersson

C 1:24 8/3240 mantal äges av Anders Hansson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
31 augusti 1869 - Ola Persson (fastebrev 31 augusti 1869)
1826 / 31 Ulrika Beckdahl och Jöns Andersson

Bilder