Bjälkhult 1:21 (aktuellt nummer)

Adress Bjälkhultsvägen 237
Aktuell period 1882 -
Areal 17/3240 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:5 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildas genom att det 1882 sker en laga delning av fastigheten Bjälkhult 1:5 om 1/72 mantal med följande fördelning av markerna:

A   1:21    17/3240 mantal  äges av Anders Olsson

a   1:22            3 tunnland  äges av Anders Persson

B   1:23      17,2 kappland  äges av Jöns Andersson

C   1:24     8/3240 mantal  äges av Anders Hansson

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Bjälkhult 1:21 är det område som på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ligger längst österut i området med nummer 8. På den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför ses fastigheten med sin beteckning 1:21.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1989 - Anders Sjöberg (köp)
14 november 1988 – 14 mars 1989 Ellen Malmros (bouppteckning)
13 mars 1965 – 14 november 1988 Anders Bertil Malmros och Ellen Olivia Malmros (köp)
22 september 1958 – 13 mars 1965 Bertil Sigvard Palmqvist och Birgit Marianne Palmqvist, född Persson (köp)
12 mars 1944 – 22 september 1958 Wilhelm Tykesson och Ellen Tykesson, född Jarl (köp)
11 april 1942 – 12 mars 1944 Gunnar Ingvar Frid och Annie Ingeborg Frid, född Svensson (köp)
31 december 1894 - 11 april 1942 Nils Olsson och Kersti Olsson, född Persson (köp)
31 augusti 1888 -31 december 1894 Hans Svensson och Bengta Andersdotter (köp)
19 januari 1883 - 31 augusti 1888 Anders Olsson och Hanna Olsdotter (köp)
10 maj 1880 - 19 januari 1883 Johan Jönsson och Bengta Månsdotter och Hanna Jönsson (fastebrev 10 maj 1880)

Bilder