Bjälkhult 1:24 (avregistrerat nummer)

Adress Kvarnvägen 18
Aktuell period 1882 -
Areal 8/3240 mantal
Ursprung Bjälkhult 1:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Bjälkhult 1:75 (aktuellt nummer) , Bjälkhult 1:76 Bjälkhults bryggeri

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildas genom att det 1882 sker en laga delning av fastigheten Bjälkhult 1:5 om 1/72 mantal med följande fördelning av markerna:

A 1:21 17/3240 mantal äges av Anders Olsson

a 1:22 3 tunnland äges av Anders Persson

B 1:23 17,2 kappland äges av Jöns Andersson

C 1:24 8/3240 mantal äges av Anders Hansson

 

12 april 1935 skedde en avstyckning utav 0,2383 hektar som såldes till August Persson och fick
beteckningen Bjälkhult 1:44. Övriga fastigheten såldes till Ossian Nilsson den 25 januari 1938.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten Bjälkhult 1:24 med nummer 11 och på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med beteckningen 1:24.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
25 januari 1938 - Emil Ossian Nilsson och Anna Elida Nilsson, född Andersson (köp)
21 september 1918 - 25 januari 1938 Christian Johansson (Bjälkhult) (köp)
8 augusti 1914 - 21 september 1918 Alfred Olsson och Emma Andersson (köp)
19 januari 1883 - 8 augusti 1914 Anders Hansson och Elna Andersdotter (köp)
10 maj 1880 - 19 januari 1883 Johan Jönsson och Bengta Månsdotter och Hanna Jönsson (fastebrev 10 maj 1880)

Bilder