Bjälkhult 1:22 Bjälkhults mölla (aktuellt nummer)

Adress Kvarnvägen 2
Aktuell period 1882 -
Areal 3 tunnland, 0,2650 hektar
Ursprung Bjälkhult 1:5 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildas genom att det 1882 sker en laga delning av fastigheten Bjälkhult 1:5 om 1/72 mantal med följande fördelning av markerna:

A    1:21     17/3240 mantal     äges av Anders Olsson                                                                                              a    1:22       3 tunnland           äges av Anders Persson                                                                                         B   1:23       17,2 kappland      äges av Jöns Andersson                                                                                        C   1:24        8/3240 mantal    äges av Anders Hansson

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Bjälkhult 1:22 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger som den södra delen av området med nummer 12. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 1:22. Om man jämför med en aktuell karta  så har den delen som är norr om 1:22 med nummer 1:25 B införlivats i Bjälkhult 1:22.

Källa: kartbild.com

Källa: Lantmäteriet

Köpekontrakt när Anders Persson och Elna Nilsdotter köper fastigheten.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 juni 1969 - Gösta Harald Nilsson och Iris Ingeborg Nilsson, född Persson
28 mars 1969 – 27 juni 1969 Dödsbodelägarna efter Emma Olsson (bouppteckning)
2 december 1967 – 28 mars 1969 Dödsbodelägarna efter Oskar Vilhelm Olsson (bouppteckning)
21 februari 1941 - 2 december 1967 Oskar Vilhelm Olsson och Emma Olsson, född Andersson.
2 oktober 1940 - 21 februari 1941 Nils Eklund, Reinhold och Anna Andersson, Olof och Julia Frid (konkursdelägarna)
2 oktober 1940 - 2 oktober 1940 Karl Bernhard Bengtssons konkursbo (konkurs)
28 mars 1936 - 2 oktober 1940 Karl Bernhard Bengtsson (auktion)
7 juli 1906 - 28 mars 1936 Dödsbodelägarna efter Elna Nilsdotter, född Persdotter (bouppteckning)
11 april 1901 - 7 juli 1906 Anders Persson och Elna Nilsdotter (köp)
14 april 1881 - 11 april 1901 Anders Persson och Else Johansdotter (köp)

Övrigt

Bjälkhults mölla

Kvarnvägen 2

Bjälkhult 1:22

 

Ägare År Kommentar
Anders Johansson Möllare
Olof Andersson Möllare
Kalle Bengtsson ohh Marta
Oskar Olsson ohh Emma Början av 1940-talet Möllare. Barn Nils och Asta
Gösta Nilsson ohh Iris
Bengt Åke Evald Åkerlund och Inger Lis-Marie Åkerlund 2015

År 1862 byggdes möllan och den revs 1969.

Kalle o Marta Bengtsson byggde boningshuset på slutet av 1930-talet. När de sålde fastigheten flyttade de till Frenninge.

Oskar Olsson kom dit från Skoghem i Bjälkhult. Han var bror till Anna och Sture i Bror Anders gård. Oskar var den siste möllaren och slutade på slutet av 1950-talet.

Oljeeldning drogs in i huset 1966.

Gösta Nilsson arbetade som murare hos byggmästare Knut Sjöholm i Bjälkhult. Hos Sjöholm arbetade även Gösta Hansson, Önneköp. För att skilja dem åt kallades Gösta Nilsson för store-Gösta. Gösta Nilsson ohh Iris bodde på Bjälkhult 1:59 innan de flyttade till möllan. Iris bodde i Vollsjö innan hon dog.

Källa: Starrarpsgruppen

 

 

Bilder