Starrarp 3:4 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen 348-13
Aktuell period 1836 - 1914
Areal 9/128 mantal
Ursprung Starrarp nr 3
Nya nummer Starrarp 3:16 (avregistrerat nummer) , Starrarp 3:17 (avregistrerat nummer) , Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1836 vid det laga skifte som då genomfördes utav markerna som tillhör Starrarp. Fastigheten Starrarp 3:4 omfattade 9/128 mantal och som ägdes av myndlingen Sven Svensson. Gården var ett skatterusthåll och Sven erhöll markerna med utflyttningsskyldighet.

 

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1914 sker en ägostyckning där fastigheten delas i tre delar.
Starrarp 3:4 omfattar 9/128 mantal och dåvarande ägare Erik Andersson gör en ägostyckning som innebär att fastigheten delas men Erik Andersson behåller ägandet av alla tre delarna.

Cca     3:16        65/1280 mantal      äges av Erik Andersson

Ccb     3:17        19/1280 mantal      äges av Erik Andersson

Ccc     3:18          6/1280 mantal       äges av Erik Andersson

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 23 och på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten efter den hemmansklyvning som skedde 1914.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

Här till höger ses en satellitbild över fastigheten.

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1913 - 1 mars 1918 Erik Andersson och Elin Andersson (köp)
19 april 1909 - 14 mars 1913 Nils Oskar Nilsson. (köp)
20 februari 1902 - 19 april 1909 Anders Olsson Ryberg (auktion)
5 augusti 1882 - 20 februari 1902 Anders Andersson och Ingrid Jonasdotter (köp)
30 december 1873 - 5 augusti 1882 Anders Mårtensson och Elna Johansson. (fastebrev den 30 december 1873)
1836 - Sven Svensson “myndlingen”

Bilder