Starrarp 3:17 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen 349
Aktuell period 1914 - 1974
Areal 19/1280 mantal
Ursprung Starrarp 3:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Starrarp 3:33 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa. Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en ägostyckning 1914 utav fastigheten 3:4 om totalt 9/128 mantal. Efter klyvningen ser fastigheten ut enligt följande:
Cca      3:16         65/1280 mantal       äges av Erik Andersson
Ccb       3:17         19/1280 mantal      äges av Erik Andersson
Ccc        3:18          6/1280 mantal       äges av Erik Andersson

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten är den del av den ursprungliga fastigheten som ligger väster om Skumparpsvägen. Här på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 är där ingen siffra på området. På den ekonomiska kartan från 1975 är beteckningen 3:17 utskriven och visar storleken på fasigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
28 februari 1973 - Lars Bågemark (köp)
3 juni 1944 - 28 februari 1973 Arvid Åkesson och Svea Åkesson (köp)
16 december 1936 - 3 juni 1944 Nils Adolf Erhard Andersson (skifteshandling)
28 mars 1914 - 16 december 1936 Alfred Andersson och Johanna Nilsson
14 mars 1913 - 28 mars 1914 Erik Andersson (köp)

Bilder