Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer)

Adress Skumparpsvägen 324
Aktuell period 1914 -
Areal 6/1280 mantal
Ursprung Starrarp 3:4 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Skumparp 1:22 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en ägostyckning  1914 utav fastigheten 3:4 om totalt 9/128 mantal. Efter klyvningen ser fastigheten ut enligt följande:

Cca       3:16       65/1280 mantal         äges av Erik Andersson
Ccb        3:17      19/1280 mantal         äges av Erik Andersson                                                                    Ccc        3:18        6/1280 mantal         äges av Erik Andersson

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Starrarp 3:18 är på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger utmärkt med nummer 23. Nedan på den ekonomiska kartan från omkring 1975 ses fastigheten med sin beteckning 3:18.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
17 september 1982 - Kjell-Ingvar Åkerblom och Carla Åkerblom
3 april 1982 -17 september 1982 Dödsbodelägarna efter Ture Hilding Ekberg (bouppteckning)
27 augusti 1969 - 3 april 1982 Ture Hilding Ekberg, född Jönsson
26 november 1966 - 27 augusti 1969 Jöns Sjögren och Margit Sjögren (auktionsprotokoll)
29 oktober 1966 -26 november 1966 Dödsbodelägarna efter Nils Mårtensson (bouppteckning)
2 januari 1933 - 29 oktober 1966 Nils Mårtensson och Astrid Albina Elisabet Mårtensson, född Johnsson (köp)
16 oktober 1922 -2 januari 1933 Hanna Bengtsson, född Larsson (bouppteckning)
28 mars 1918 - 16 oktober 1922 Mårten Bengtsson och Hanna Larsson (köp)
28 mars 1918 - 28 mars 1918 Alfred Åkerblom och Johanna Johansdotter (köp)
28 mars 1918 - 28 mars 1918 Anders Mårtensson (köp)
- 1918? Edvin Rosendahl och Augusta Rosendahl
14 mars 1913 - Erik Andersson

Bilder