Starrarp nr 3

Beskrivning

Kartan är från 1704 och visar Starrarp marker och nedan en bild över byn. Fastigheten omfattade 5/8 mantal.

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Nedan en detaljbild över Starrarp nr 3 med gårdarna inritad. Fastigheten omfattade omkring 1700 9/16 mantal och som är giltigt fram till omkring 1740 då den delas i tvådelar om vardera 9/32 mantal.

Starrarp nr 2

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Ovan en karta från omkring 1836 som användes vid det laga skiftet som då genomfördes. Kartan visar gårdarnas inbördes placering innan skiftet och innan man började flytta ut gårdar.

Starrarp nr 1

Källa: Lantmäteriet, historiska kartor

Gårdarna till Starrarp nr 3 låg 1704 intill varandra medan 1836 så ligger gårdarna en bit ifrån varandra.

I protokollet för det laga skiftet 1836 finns det två ägare till bostäder på Starrarp nr 3 och en av dom ägs
av Sven Månssons arvingar och beskrivs enligt följande:

30 alnar boningshus
14 alnar uthus
21 alnar uthus, grund murad i båda sidor
7 alnar uthus, grund murad i en sida
två skorstenar
två brunnar

den andra gården bevboddes av Ola Nilsson och beskrivs enligt öljande:

33 alnar boningshus
21 alnar uthus
40 alnar uthus, grund murad i en sida
6 alnar uthus, grund murad i båda sidor
2 skorstenar
1 brunn

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
ca 1782 - ca 1809 Måns Persson och Ingar Lassesdotter (Starrarp nr 3 före 1836) (9/32 mantal) B
ca 1780 - ca 1781 Måns Persson och Ingar Lassesdotter (Starrarp nr 3 före 1836) (5/32 mantal) B
ca 1780 - ca 1781 Per Svensson och Anna Trulsdotter (1/8 mantal) B
ca 1740 - ca 1779 Per Svensson och Anna Trulsdotter (9/32 mantal) B
ca 1805 - ca 1821 Sven Månsson och Karna Larsdotter (Starrarp nr 3 före 1836) (1/4 mantal) A
ca 1782 - ca 1805 Sven Månsson och Karna Larsdotter (Starrarp nr 3 före 1836) (9/32 mantal) A
ca 1740 - ca 1781 Måns Svensson och Elna Trulsdotter (Starrarp nr 3 före 1836) (9/32 mantal) A
ca 1715 - ca 1739 Sven Svensson och Ingar Olsdotter (Starrarp nr 3 före 1836) (9/16 mantal)
före 1697 - ca 1715 Lasse Olsson (Starrarp nr 3 före 1836) (9/16 mantal)

Bilder