Vallarum 19:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Fastigheten bildades 1956 genom en sammanslagning av fastigheterna

Vallarum 7:25 om 43/2048 mantal
Vallarum 7:31 om 30/12800 mantal
Vallarum 8:16 om 0,3622 hektar
Samfälld mark till Vallarum 8:29 – 8:31 om 0,5260 mantal.

Fastigheten överförd till Vallarum 28:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
14 mars 1966 - Agne Jönsson och Brita Jönsson (köp)
9 mars 1966 - 14 mars 1966 Kungl. Majt och Kronan (Domänverket) (köp)
1 oktober 1949 -9 mars 1966 Anders Andersson och Maria Elvira Andersson (köp av Vallarum 7:25 och 7:31)
9 april 1953 - 9 mars 1966 Anders Andersson och Maria Elvira Andersson (köp av 0,3622 har av Vallarum 8:16 samt köp av 0,5260 hektar av gemensam mark till Vallarum 8:29 - 8:31)

Bilder