Vallarum 7:25 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 385-23
Aktuell period 1920 - 1956
Areal 43/2048 mantal
Ursprung Vallarum 7:8 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 19:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1920 genomförs ett laga skifte av markerna tillhörande Vallarum 7:8, 7:9, 7:10 och 7:23, totalt 3/32 mantal. Efter skiftet är fördelningen av marker följande:

A      7:24     3/128 mantal     äges av Per Månsson, Ingar Svensson,                                                    Gustava Hammarberg, Tomsine Lövgren,                                                Anders Persson, Jöns Nilsson, Alfred                                                      Olsson och Per Nilsson.
B        7:9   42/2048 mantal  äges av Anders Persson
C        7:10  35/2048 mantal  äges av August Nilsson
D        7:25  43/2048 mantal  äges av Jöns Nilsson
E        7:23      3/256 mantal  äges av Wilhelm Persson

 

 

Vallarum 7:25

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger visar hur gården till denna fastighet såg ut i mitten av 1940-talet då bilden publicerades i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:         Vallarum

“Areal totalt 10,2 hektar, därav 8 hektar åker, 2,2 hektar betesmark. Tax.-v. 10300. Jordart: Svartmylla, grus och lermylla på grus- och lerbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1876, senare renoverad. Ekonomibyggnader uppförda samtidigt med mangårdsbyggnaden. 1 häst, 4 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 6 gödsvin samt höns. Gården kom till släkten 1833 genom köp av Måns Persson, som efterträddes av nuvarande ägarens fader. Denne har bebyggt gården. Nuvarande ägaren tillträdde 1908. Ägare: Jöns Nilsson född 13 april 1879. Son till Nils Månsson och Hans hustru Anna född Jönsson. Gift med Emma Alfrida Svensson född 11 augusti 1882. Barn: Nils Sigfrid Gunnar, Herta, Linnea. Ägaren medlem av mejeriföreningen.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten med nummer 27.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 oktober 1949 - Anders Andersson och Maria Elvira Andersson (köp)
14 juni 1948 - 1 oktober 1949 Nils Adolf Persson och Klara Arvida Ingeborg Persson, född Sjöstedt (köp)
6 mars 1945 - 14 juni 1948 Gunnar Nilsson (köp)
26 november 1910 - 6 mars 1945 Jöns Nilsson och Emma Alfrida Svensson (köp)
25 oktober 1878 - 26 november 1910 Nils Månsson och Anna Jönsdotter (Vallarum) (köp)
26 april 1849 - 25 oktober 1878 Ola Andersson och Kjersti Månsdotter (arv)

Bilder