Vallarum 7:8 (avregistrerat nummer)

Adress Vallarumsvägen 409-29
Aktuell period 1835 - 1920
Areal Vallarum 7:8
Ursprung Vallarum 7:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 7:24 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Redan ett år efter det laga skiftet sker en hemmansklyvning 1835 som gör att denna fastighet bildas. Denna fastighet har beteckningen “C” på kartan här nedan.

A    7:6       1/64 mantal    äges av John Johnsson Bauer
B    7:7       1/64 mantal    äges av Anders Nilsson
C    7:8         /64 mantal    äges av Måns Pehrsson
D    7:9     3/128 mantal    äges av Nils Andersson
E    7:10   3/128 mantal    äges av Nils Jönsson
F    7:23          lägenhet    äges av Peter Persson
G    Allas gemensamma kvarnställe.

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 7:8 ses på den häradsekonomiska kartan här till höger och nedan med nummer 27 och 28 och till fastigheten ses även utmarken med nummer 28.

Källa: kartbild.com

Källa Lantmäteriet

Fastighetsbeteckningen Vallarum 7:24 gällde bara en kort tid då man 1920 genomförs ett laga skifte av markerna tillhörande Vallarum 7:8, 7:9, 7:10 och 7:23, totalt 3/32 mantal. Efter skiftet är fördelningen av marker följande:

A         7:24       3/128 mantal
äges av Per Månsson, Ingar Svensson, Gustava Hammarberg, Tomsine Lövgren, Anders Persson, Jöns Nilsson, Alfred Olsson och Per Nilsson.

B       7:9        42/2048 mantal         äges av Anders Persson

C       7:10     35/2048 mantal         äges av August Nilsson

D       7:25    43/2048 mantal          äges av Jöns Nilsson

E       7:23       3/256 mantal           äges av Wilhelm Persson

Området med nummer 28 är lika med Vallarum 7:24 omfattade 3/128 mantal.

Ägarlista av Vallarum 7:8 före 1920 av den östra delen:

16 juni 1835 – 27 augusti 1879 Måns Persson och Mätta Nilsdotter/Elna Nilsdotter

27 augusti 1879 – februari 1920 Per Månsson och Anna Andersdotter

Per Månsson styckar och säljer ut fastigheten under 1919 och 1920 och det bildas 8 nya fastigheter.

Området med nummer 27 är lika med Vallarum 7:25 och omfattar 43/2048 mantal:

Ägarlista av Vallarum 7:8 före 1920 av den västra delen:

16 juni 1835 – 27 augusti 1879 Måns Persson och Mätta Nilsdotter/Elna Nilsdotter

26 april 1849 och 25 oktober 1878  – 26 november 1910 Nils Månsson och Anna Jönsson

26 november 1910 – 6 mars 1945   Jöns Nilsson och Emma Alfrida Nilsson

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
27 augusti 1879 - februari 1920 Per Månsson och Anna Andersdotter (köp av östra delen)
16 juni 1835 - 27 augusti 1879 Måns Persson och Mätta Nilsdotter/Elna Nilsdotter (Vallarum) (äger västra delen)
26 november 1910 - 6 mars 1945 Jöns Nilsson och Emma Alfrida Svensson (köp av västra delen)
26 april 1849/25 oktober 1878 - 26 november 1910 Nils Månsson och Anna Jönsdotter (Vallarum) (köp av västra delen)
16 juni 1835 - 27 augusti 1879 Måns Persson och Mätta Nilsdotter/Elna Nilsdotter (Vallarum) (östra delen)

Bilder