Vallarum 7:31 (avregistrerat nummer)

Adress Degebergavägen ca 100-16
Aktuell period 1920 - 1956
Areal 30/12800 mantal
Ursprung Vallarum 7:24 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 19:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1920 skedde en ägostyckning av fastigheten Vallarum 7:24 med följande fördelning av markerna:

Aa    7:26        3/12800 mantal       äges av Ingar Svensson
Ab    7:27        3/12800 mantal       äges av Per Månsson
Ac     7:28       2/12800 mantal       äges av Gustava Hammarberg
Ad     7:29       2/12800 mantal       äges av Tomasine Lövgren
Ae     7:30       5/12800 mantal       äges av Anders Persson
Af      7:31     30/12800 mantal       äges av Jöns Nilsson
Ag     7:32   158/12800 mantal       äges av Per Nilsson
Ah     7:33     97/12800 mantal       äges av Alfred Olsson

 

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 7:31 ses på kartan här ovanför som gjordes av lantmäteriet i samband med hemmansklyvningen 1920 och där denna fastighet är markerad med “Af”. På den ekonomiska kartan från 1975 här till höger finns fastigheten där den ingår fastigheten Vallarum 31:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 oktober 1949 - Anders Andersson och Maria Elvira Andersson (köp)
14 juni 1948 - 1 oktober 1949 Nils Adolf Persson och Klara Arvida Ingeborg Persson, född Sjöstedt (köp)
6 mars 1945 - 14 juni 1948 Gunnar Nilsson (köp)
5 februari 1920 - 6 mars 1945 Jöns Nilsson och Emma Alfrida Svensson (köp)
- 5 februari 1920 Per Månsson och Anna Andersdotter (äger 7:24 varifrån 7:31 avstyckas)

Bilder