Hårderup 3:5 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1840 utav fastigheten Hårderup 3:3.

 

 

 

 

Nedanstående karta är från 1876 då en hemmansklyvning genomfördes utav markerna till Hårderup 3:5 och det bildades två fastigheter.

Källa: Lantmäteriet

“C” Hårderup 3:7 är ett kronoskatterusthåll om en areal på 5/144 mantal och ägs av Bengt Nilsson

“D” Hårderup 3:8 är ett kronoskatterusthåll om en areal på 1/144 mantal och ägs av Jöns Nilsson.

Det man också kan se på ovanstående bild är ett torp som på fastighet “C” ligger längst till väster längs vägen och den ligger på “ofri” grund. Detta torp och torpet som tillhör 3:8 finns inte idag.

På den häradsekonomiska kartan från 1910 ses fastigheten som nummer 22 och 23 och där framgår även den hemmansklyvning som gjordes 1876.

Källa: kartbild.com

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1876 - Jöns Nilsson och Karna Persdotter

Bilder