Hårderup 3:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Starrarpsvägen 294-28
Aktuell period 1876 - 1985
Areal 1/144 mantal
Ursprung Hårderup 3:5 (Avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 3:15 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1876 utav fastigheten Hårderup 3:5. På kartan här till höger från Lantmäteriet som upprättades 1876 i samband med hemmansklyvningen som genomfördes av fastigheten Hårderup 3:5 och då s:8 bildades och har på kartan markerats med “D”.

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 3:8 var beläget söder om 3:7 och var den södra delen av område 23 på den häradsekonomiska kartan från 1910 här till höger och på den ekonomiska kartan från 1973 här nedanför är den rätta beteckningen.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På flygfotot här till höger från 1960 ser man var torpet låg på fastigheten och här nedanför ett flygfoto från 1975 där man ser att torpet är borta.

Källa: kartbild.com

Det genomfördes 1944 en jordbruksräkning där lantbrukarna beskrev sina egendomar och där Lennart Persson uppger följande om fastigheterna Hårderup 3:8 och 3:12 som Lennart och hans hustru Hulda Persson äger. Fastigheten omfattar totalt 7,1 hektar varav 6,9 hektar är åkermark. Man hade investerat i fyra olika jordbruksmaskiner samt att man var delägare i ytterligare en maskin. Det fanns inget vatten eller avlopp i boningshus eller i stallarna. Dock fanns det elektricitet installerat för belysning. Hela blanketten kan ses under fliken för Lennart Persson.

Hårderup 3:8

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger är från boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av  1940-talet med följande text:

Postadress: Vollsjö

“Areal: 7 hektar åker. Tax.-v. 10 600. Jordart: Svartmylla. Mangårdsbyggnad och ekonomibyggnad av obestämd ålder. 1 häst, 5 kor, 1 ungdjur, 1 modersugga, 20 gödsvin, 40 höns. Gården till släkten 1938, delvis 1942. Ägare är Lennart Persson född 26 januari 1900. Son till Per Andersson och hans hustru Inga född Persson. Gift 1934 med Hulda Persson, född 7 januari 1909. Barn: Asta född 1934, Sten Åke född 1941. Ägaren medlem av mejeri-, slakteri- och lokalförening.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
23 augusti 1982 - Jan Åke Erland Karlsson (arv)
7 november 1963 – 23 augusti 1982 Erland Reinhold Karlsson och Astrid Linnea Ingeborg Karlsson (köp)
8 december 1956 -7 november 1963 Lennart Persson (köp)
1 april 1938 – 8 december 1956 Lennart Persson och Hulda Persson (köp)
3 december 1912 – 1 april 1938 Nils Persson och Bengta Mårtensson (köp)
12 januari 1905 – 3 december 1912 Jöns Nilsson och Kersti Westerdahl (köp)
30 mars 1881 - 12 januari 1905 Mårten Larsson Mosell och Elna Bengtsson (köp)
30 mars 1881 - 30 mars 1881 Anders Jönsson (köp)
30 mars 1881 - 30 mars 1881 Dödsbodelägarna efter Jöns Nilsson (bouppteckning)
30 april 1858 – 30 mars 1881 Ola Jönsson och Karna Jönsdotter och Hanna Andersdotter. (fastebrev 30 april 1858)

Övrigt

Starrarpsvägen 294-28
Hårderup 3:15 (öster om 3:16)

Ägare                                                                                     År                                    Kommentar
Bengt Nilsson                                                                       1868-1905
Bengt Nilssons änka                                                             1905-1921
Nils Bengtsson                                                                      1921-1942
Lennart och Hulda Persson                                                   1942-1964
Reinhold och Ingeborg Karlsson                                           1964-1982
Jan-Åke Karlsson                                                                                                          Son till Reinhold o Ingeborg Karlsson
Roland och Ingrid Åkesson, Frenninge, Alestadvägen          1986                                Ingen bor i husen

På de nuvarande markerna har funnits ytterligare två bebyggda fastigheter. Den ena låg söder om. Hårderup 3:8. Husen låg intill stengärdet, gränsen till Gösta i Hultets mark. Detta var under många år en egen fastighet. Fiskhandlare Gunnar Elofsson och Selma bodde här innan de köpte huset Starrarpsvägen 368:4, som de köpte av viltuppfödaren Jörgensen. Ett av uthusen invid gränsen till Gösta i Hultet stod kvar som maskinhus en bit in på 60-talet.
Det andra huset låg på ofri grund. Det låg precis norr om vägen vid bäcken eller rättare sagt kanalen, som kommer i gränsen norrifrån. Detta hus försvann för minst hundra år sedan, några syrenbuskar längs kanalens östra sida minner om en trädgård just där.
Lennart Persson hade stationärtröska. Han kallades Lennart tröskeman. Lennart var bror med Gunnar, kallad Lille-Gunnar, som bodde strax väster om ån och väster om Hårderups boställe. Lennarts och Huldas dotter Asta arbetade i flera år som butiksbiträde hos Anton Håkansson i Starrarps affär. Hon blev sedermera opsköterska på MAS.
Lennart o Hulda Persson hade barnen Asta, Sten och Gun-Britt
Reinhold Karlsson var ”kannedängare” på Arturs i Vallarum mjölkskjuts.
Jan-Åke Karlsson var den siste som bodde i husen.
Jan-Åke Karlsson, byggde stallet på 80-talet. Han skulle ha TV-övervakning i det. Stallet är högt och därför brukade Lennart Borg i Starrarp säga – det finns tre höga byggnader – Hörbymasten, Lunds Domkyrka och Jan-Åkes stall.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder