Hårderup 3:7 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning 1876 utav fastigheten Hårderup 3:5. Den 3 januari 1884 säljs 1/144 mantal av fastigheten 3:7 och den nya fastigheten får beteckningen 3:12. Resterande del av fastigheten får beteckningen 3:11.

Källa: Lantmäteriet

Till vänster kan vi se den hemmansklyvning som genomfördes 1883 och där fastigheterna Hårderup 3:11 och 3:12 bildades. Bengt och Elna sålde den södra delen, som omfattade 1/144 mantal.

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 3:7 har på den häradsekonomiska kartan från 1910 här till höger fått nummer 22 och den omfattade även den norra delen av område 23. På den ekonomiska kartan från 1973 motsvarar fastigheten de områden som har beteckningen 3:11 och 3:12.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Här till höger ses ett flygfoto från 1960 och som visar fastigheten Hårderup 3:7.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
12 januari 1881 – 7 maj 1905 Bengt Nilsson och Elna Mårtensdotter (köp)
- 12 Januari 1881 Ola Jönsson och Karna Jönsdotter och Hanna Andersdotter. (fastebrev 30 april 1858)

Övrigt

Starrarpsvägen 294-28
Hårderup 3:15 (öster om 3:16)

Ägare                                                                                     År                                    Kommentar
Bengt Nilsson                                                                       1868-1905
Bengt Nilssons änka                                                             1905-1921
Nils Bengtsson                                                                      1921-1942
Lennart och Hulda Persson                                                   1942-1964
Reinhold och Ingeborg Karlsson                                           1964-1982
Jan-Åke Karlsson                                                                                                          Son till Reinhold o Ingeborg Karlsson
Roland och Ingrid Åkesson, Frenninge, Alestadvägen          1986                                Ingen bor i husen

På de nuvarande markerna har funnits ytterligare två bebyggda fastigheter. Den ena låg söder om. Hårderup 3:8. Husen låg intill stengärdet, gränsen till Gösta i Hultets mark. Detta var under många år en egen fastighet. Fiskhandlare Gunnar Elofsson och Selma bodde här innan de köpte huset Starrarpsvägen 368:4, som de köpte av viltuppfödaren Jörgensen. Ett av uthusen invid gränsen till Gösta i Hultet stod kvar som maskinhus en bit in på 60-talet.
Det andra huset låg på ofri grund. Det låg precis norr om vägen vid bäcken eller rättare sagt kanalen, som kommer i gränsen norrifrån. Detta hus försvann för minst hundra år sedan, några syrenbuskar längs kanalens östra sida minner om en trädgård just där.
Lennart Persson hade stationärtröska. Han kallades Lennart tröskeman. Lennart var bror med Gunnar, kallad Lille-Gunnar, som bodde strax väster om ån och väster om Hårderups boställe. Lennarts och Huldas dotter Asta arbetade i flera år som butiksbiträde hos Anton Håkansson i Starrarps affär. Hon blev sedermera opsköterska på MAS.
Lennart o Hulda Persson hade barnen Asta, Sten och Gun-Britt
Reinhold Karlsson var ”kannedängare” på Arturs i Vallarum mjölkskjuts.
Jan-Åke Karlsson var den siste som bodde i husen.
Jan-Åke Karlsson, byggde stallet på 80-talet. Han skulle ha TV-övervakning i det. Stallet är högt och därför brukade Lennart Borg i Starrarp säga – det finns tre höga byggnader – Hörbymasten, Lunds Domkyrka och Jan-Åkes stall.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder