Hårderup 3:11 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Adress Starrarpsvägen 294-28
Aktuell period 1883 - 1985
Areal 1/36 mantal
Ursprung Hårderup 3:7 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 3:15 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1881 vid en hemmansklyvning av fastigheten Hårderup 3:7. Hemmansklyvningen ses på kartan här till höger som upprättades av Lantmäteriet i samband med hemmansklyvningen 1881. Fastigheten ingår numera i Hårderup 3:15. På kartan till höger ses även ett torp som fanns på fastigheten och som står på ofri grund. På den häradsekonomiska kartan här nedanför ses inget torp så det måste försvunnit före 1910. På karta här nedanför så har fastigheten fått nummer 22.

Källa: kartbild.com

På en ekonomiska kartan från 1975 har fastigheten fått beteckningen Hårderup 3:11.

Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
23 augusti 1982 - Jan Åke Erland Karlsson (arvsskifte)
7 november 1963 – 23 augusti 1982 Erland Reinhold Karlsson och Astrid Linnea Ingeborg Karlsson (köp)
8 december 1956 – 7 november 1963 Lennart Persson (bouppteckning)
7 maj 1942 - 8 december 1956 Lennart Persson och Hulda Persson (köp)
27 november 1920 - 7 maj 1942 Nils Martin Bengtsson och Hilda Bengtsson, född Svensson (köp)
6 augusti 1908 - 27 november 1920 Elna Mårtensdotter (auktion av resten av fastigheten)
5 juli 1905 - 6 augusti 1908 Elna Mårtensdotter (bouppteckning)
12 januari 1881 - 5 juli 1905 Bengt Nilsson och Elna Mårtensdotter (köp)

Övrigt

Starrarpsvägen 294-28
Hårderup 3:15 (öster om 3:16)

Ägare                                                                                     År                                    Kommentar
Bengt Nilsson                                                                       1868-1905
Bengt Nilssons änka                                                             1905-1921
Nils Bengtsson                                                                      1921-1942
Lennart och Hulda Persson                                                   1942-1964
Reinhold och Ingeborg Karlsson                                           1964-1982
Jan-Åke Karlsson                                                                                                          Son till Reinhold o Ingeborg Karlsson
Roland och Ingrid Åkesson, Frenninge, Alestadvägen          1986                                Ingen bor i husen

På de nuvarande markerna har funnits ytterligare två bebyggda fastigheter. Den ena låg söder om. Hårderup 3:8. Husen låg intill stengärdet, gränsen till Gösta i Hultets mark. Detta var under många år en egen fastighet. Fiskhandlare Gunnar Elofsson och Selma bodde här innan de köpte huset Starrarpsvägen 368:4, som de köpte av viltuppfödaren Jörgensen. Ett av uthusen invid gränsen till Gösta i Hultet stod kvar som maskinhus en bit in på 60-talet.
Det andra huset låg på ofri grund. Det låg precis norr om vägen vid bäcken eller rättare sagt kanalen, som kommer i gränsen norrifrån. Detta hus försvann för minst hundra år sedan, några syrenbuskar längs kanalens östra sida minner om en trädgård just där.
Lennart Persson hade stationärtröska. Han kallades Lennart tröskeman. Lennart var bror med Gunnar, kallad Lille-Gunnar, som bodde strax väster om ån och väster om Hårderups boställe. Lennarts och Huldas dotter Asta arbetade i flera år som butiksbiträde hos Anton Håkansson i Starrarps affär. Hon blev sedermera opsköterska på MAS.
Lennart o Hulda Persson hade barnen Asta, Sten och Gun-Britt
Reinhold Karlsson var ”kannedängare” på Arturs i Vallarum mjölkskjuts.
Jan-Åke Karlsson var den siste som bodde i husen.
Jan-Åke Karlsson, byggde stallet på 80-talet. Han skulle ha TV-övervakning i det. Stallet är högt och därför brukade Lennart Borg i Starrarp säga – det finns tre höga byggnader – Hörbymasten, Lunds Domkyrka och Jan-Åkes stall.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder