Hårderup 3:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1832. Då det skedde en hemmansklyvning 1848 utav 1/12 mantal av fastigheten, dvs den västra halvan, så nämns inte den östra delen av fastigheten, den som skall vara Hårderup 3:6 och senare 3:9. Inför det laga skiftet gjordes en besiktning av Måns Nilsson gård i Hårderups by som senare skulle flyttas ut till det nya området som tillhörde Hårderup 3:3. I besiktningen skriver man:

Måns Nilssons gård har:
Boningshus 12 väggerum i gott stånd.
Uthus 16 väggerum i medelmåttigt stånd
Skorsten
Brunn

Källa: Lantmäteriet

Bilden här ovan till höger med beteckningen Cb visar fastigheten utbredning i samband med det laga skiftet 1832 av Hårderups marker.

Bilden till vänster visar den hemmansklyvning som gjordes 1848 av den västra delen av fastigheten. Dom två delarna fick beteckningarna Hårderup 3:4 och 3:5 medan den östra delen som inte visas på bilden fick beteckningen Hårderup 3:6.

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 ses fastigheten efter hemmansklyvningar, men 1832 till 1848 så består fastigheten av område med nummer 21, 22, 23, 24 och 25.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1834 – 1840 Nils Månsson och Bengta Mårtensdotter
1832 - 1834 Måns Nilsson och Karna Johansdotter

Bilder