Hårderup 3:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid en hemmansklyvning av Hårderup 3:3, 1848. Fastigheten Hårderup 3:4 omfattade 1/24 mantal och ägdes av Anders Nilsson. Fastigheten är giltig fram till 1972 då det sker en avstyckning från stamfastigheten. Avstyckningen får beteckningen 3:14 medan stamfastigheten får ett nytt nummer 3:13. På kartan här nedanför ses avstyckningen om ligger intill vägen som går genom fastigheten.

Källa: Lantmäteriet

 

Källa: Lantmäteriet

Här till höger är den karta som ritades i samband med att det skedde en hemmansklyvning av grannfastigheten 1878. Här ser man också var gården var placerad vid vägen.

 

 

 

 

 

 

Hårderup 3:4

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Här bredvid ser vi en bild ifrån mitten av 1940-talet som finns i boken Svensk gods och gårdar. I texten i samma bok står det:

Postadress:     Vollsjö

“Areal: Totalt 7 har, därav 6,5 åker, 0,5 betesmark. Jordart: Svart- och kampermylla på grusbotten samt sandjordsmorän. Manbyggnad uppförd å obekant tid, renoverad 1941. Ekonomibyggnad uppförd å obekant tid. 1 häst, 4 kor, 1 ungtjur, 12 – 13gödsvin, 25 höns, 4 ankor. Gården till släkten 1941. Därförut ägdes den av Karl Andersson i 4 år och dessförinnan av Axel Persson i 8 år. Nuvarande ägare har renoverat byggnaderna. Ägare Yngve Olsson född 4 januari 1913. Son till Per Olsson ( f 1872) och hans hustru Betty Olsson (f 1880). Gift 23 april 1938 med Greta Gunnarsson född 3 september 1914. Ägaren medlem av R.L.F., mejeri- och slakteriföreningarna.

Källa: Lantmäteriet

Här protokollet som upprättades vid den legalisering av fastigheten som gjordes 1972 och som bekräfta den avstyckning som gjorts tidigare och då fick man också nya fastighetsbeteckningarna 3:13 och 3:14.

                                                                                                                                      Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

Fastigheten Hårderup 3:4 har på den häradsekonomiska kartan från 1910 här till höger nr 21 och här är inte avstyckningen utmärkt. Däremot syns den på
den ekonomiska kartan från 1973 och då har dom beteckningarna Hårderup 3:4 A och 3:4 B.

Källa: Lantmäteriet

Fastighetsbok för 1875, Landsarkivet

Utdrag ur dombok över registrerade fastighetsförsäljningar för 1875 och där det framgår att Ola Persson och Hanna Jacobsdotter säljer fastigheten till Nils Persson och Anna Pehrsson, förr Nilsdotter.

 

 

 

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade 7 hektar vara 6:3 hektar var åker. Man hade investerat i några jordbruksmaskiner men man saknade indraget vatten i stallar och boningshus. Elektricitet var indraget för belysning.

 

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
22 december 1971 - Karin Hansson (köp)
8 mars 1965 - 22 december 1971 Nils Artur Nilsson (köp)
3 november 1941 - 8 mars 1965 Per Yngve Ragnvald Olsson och Greta Astrid Gunnarsson och Maria Linnea Olsson (köp)
4 oktober 1937 - 3 november 1941 Karl Henry Andersson (köp)
15 december 1927 – 4 oktober 1937 Axel Olof Gunnar Persson och Hafira Ingeborg Eskilsson (köp)
18 februari 1915 – 15 december 1927 Per Henrik Nilsson (Per Henriksson) (köp)
3 februari 1888 – 18 februari 1915 Nils Henriksson och Kersti Månsson (köp)
28 mars 1874 – 3 februari 1888 Måns Olsson och Kersti Persdotter
19 april 1871 - 28 mars 1874 Nils Persson och Anna Pehrsson, född Nilsdotter
20 augusti 1867 - 19 april 1871 Nils Persson och Anna Pehrsson, född Nilsdotter (fastebrev för henne och hennes avlidne man Nils Persson den 19 april 1871 samt bouppteckning efter den sistnämnde 20 juni 1871.)
- 20 augusti 1867 Ola Persson och Hanna Jacobsdotter (säljer fastigheten den 20 augusti 1867 för 2,666 kr och 67 öre)
1848 - Anders Nilsson

Övrigt

Starrarpsvägen 294-7
Hårderup 3:16 Arturs öster om Hårderups affär

Ägare                                                        År                      Kommentar
Per-Henrik Nilsson
Axel Persson                                            1928-1936
Karl Andersson                                                                   Ägde gården i 4 år
Yngve Olsson ohh Greta                          1941
Artur Olsson ohh Judith                                                      Artur bror till Yngve Olsson
Artur Nilsson
Bertil Frank och sambon Karin Hansson
Jan-Åke Karlsson
Kalle och Anna-Greta Andersson                                       Enbart byggnaderna
Kjell Larsson                                                                       Bodde där i två år
Monica Rörstam 2011-

Gården var Per-Henriks, Lådan i Skumparp, Skumparp 1:18 föräldrahem. Per-Henrik brukade gården en period, men klarade det inte så bra, så han sålde gården. Vid ett tillfälle när vädret var osäkert tog han in hö lite för tidigt och det började ryka ur det eftersom det inte var torrt. Han fick tre dagar efter det han tagit in höet ta ut det igen.
Axel Persson flyttade till Frenninge när han överlåtit gården. Han hade en dotter som hette Sonja.
När Yngve Olsson sålt gården flyttade han till Hårderup 3:9 (Enock Pers))
Artur Olsson kom från Frenninge, Ryssgård.
Artur Nilsson kallades ”Sjuttsingen”. Han kom från Vollsjö 17, därav namnet Sjuttsingen.
Artur och Judith Olsson var föräldrar till Olle Olsson i Hårderups affär. Arturs hustru Judith dog tidigt. Hon dog i barnsängsfeber när Olle föddes. Olle uppfostrades hos sin farfar och farmor Per och Betty. Per och Betty bodde i fastigheten Fridlust öster om Frenninge kyrka. Artur var p g a olyckshändelse i mycket unga år synskadad. Artur Olsson var väldigt stark och väldigt snäll. Han gick alltid barfota och så även i säd-stubben. En gång när han hjälpte till med tröskning på Hårderup 3:9, så klagade han efter maten över att, det kliade på ryggen. Han gned därför ryggen mot dörrposten, innan han gick ut till arbetet vid tröskan. Strax efter kom mor i huset ut i farstun. Då låg där en död mus på golvet!
Artur Olsson var den förste i Hårderupshult som skaffade TV. Året var nog 1958. Mycket folk kom dit och tittade. Artur Olsson kom från den gård som i många år innehades av Knut Karlssons. Artur Olsson köpte Ryssgård av Karl Ene. När Ryssgård såldes till Lars Olssons föräldrar flyttade Artur Olsson till Pralastället (Vallarum 5:6). Därefter flyttade han han till Hårderup 3:16. Pralastället övertogs av Hanna och Henning Andersson ”Mollring”. De var släkt med Edvin Johannesson.
Artur Nilsson sålde loglängan på gården, vilket var den västra längan. Gården var tidigare i u-form. Köparen körde dit och monterade ner den.
Bertil Frank planerade en stock-carbana nordost om gården. Planerna förverkligades aldrig.
Marken såldes ifrån efter Jan-Åke Karlsson ägande.
Källa: Starrarpsgruppen

Bilder