Hårderup 3:6 (avregistrerat nummer)

Adress Starrarpsvägen 294-54
Aktuell period 1848 - 1876
Areal 1/12 mantal
Ursprung Hårderup 3:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning)
Nya nummer Hårderup 3:9 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten fick beteckningen i samband med den hemmansklyvning som gjordes 1848 och den gäller fram till 1876 då man avstyckar en mark till den fastighet som benämnes Hårderup 3:10. Fastigheten 3:6 omfattade den östra halvan av fastigheten “Cb” på kartan här intill.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten Hårderup 3:6 gäller fram till 1876 då det sker en hemmansklyvning och där områdena A och B på ovanstående karta omfattade 3:6.

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ser vi att Hårderup 3:6 var områdena 24 och 25 tillsammans fram till hemmansklyvningen 1876. Här nedanfrö ses ett flygfotot över fastigheten från 1960.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
15 juli 1873 - 7 mars 1883 Måns Nilsson och Karna Holmberg
1834 - 15 juli 1873 Nils Månsson och Bengta Mårtensdotter

Bilder