Hårderup 3:9 (aktuellt nummer)

Adress Starrarpsvägen 294-54
Aktuell period 1876 -
Areal 1/12 mantal
Ursprung Hårderup 3:6 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Före skiftet låg gården öster om nuvarande Hårderupsgården, nära ån. Måns Nilsson 1876 – 1884 flyttade ut gården till där den nu ligger.

Källa: Lantmäteriet

Källa: Okänd fotograf

Nils och Johanna Olsson byggde boningslängan 1911 och anlade en stor trädgård. Den sist uppodlade vången var Hultavången. Nils Olsson flyttade till Folke och Challes hus (rivet). År 1935 fick han kallbrand i båda benen och fick dem kapade vid knäna. Han tog sig fram hasande på brädlappar fästa på knäna med hjälp av käppar.

 

 

Hårderup 3:9

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden här till vänster är från boken “Svenska gods och gårdar” som utkom i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:     Vollsjö

“Areal totalt 15,1 hektar, därav 12,5 hektar åker. Tax.-v. 14 600. Jordart: Grusmylla på stenbotten. Mangårdsbyggnad uppförd 1911. Stall och loge uppförda i slutet av 1800-talet. 2 hästar, 7 – 8 kor, 5 ungdjur, 1 modersugga, 20 gödsvin, 75 höns. Nuvarande ägare har övertagit gården efter sin fader, som 1935 köpt den från Nils Olsson, vilken 1903 köpt den från Per Persson. Nuvarande ägarens fader utförde på sin tid täckdikning och hade ett betydande arbete med stenbrytning å den starkt stenbundna marken. Gården elektrificerades 1937. Hårda tak ha lagts på stall och boningslänga. Ägare är Otto Larsson född 1 maj 1900. Son till Lars Olsson (född 1870, död 1943) och hans hustru Ingrid Jonasson (född 1874). Arr. Yngve Olsson.”

Hårderup 3:9 ny

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Ur texten i boken “Skånes bebyggelse” kan vi läsa ifrån mitten av 1950-talet:

Postadress:       Vollsjö

Areal: 16 hektar, varav 12 hektar åker och 2 hektar skog, mulljord på grusbotten, gran- och lövskog. Tax.-v. 25 900. Djur: 1 häst, 7 kor, 4 ungdjur, 30 svin, 125 höns. Mangårdsbyggnad från 1912, råsten under eternittak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av tegel och cementblock under eternittak. Traktordrift. Nuv. ägare inköpte gården 1948 av Algot Andersson. Ägare: Hemmansägare Otto Enock Persson, f 20 april 1915, son till Jöns Persson och Betty, f Andersson, gift med Ruth Anna Irene, f Nilsson, f 21 maj 1919, dotter till Karl Nilsson och Johanna Nilsson. Barn: Anita f 1942, Tommy f 1947, Bertil f 1952, Gunvor f 1953.”

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från 1910 här till höger så har Hårderup 3:9 fått nummer 25 och var på denna tid en trelängad gård. På den ekonomiska kartan från 1973 ses fastigheten med den stora trädgården som inte finns kvar.

Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com (1960)

Flygfoto från 1960 här till höger över fasigheten Hårderup 3:9 och nedanför ses flygfoto från 1975 över samma fastighet.

Källa: kartbild.com (1975)

Det genomfördes 1944 en jordbruksinventering där Yngve Olsson berättade om fastigheten Hårderup 3:9 som han ägde tillsammans med hustrun Greta Olsson, född Gunnarsson. Fastigheten omfattade totalt 7 hektar mark varav 6,3 hektar var åkermark. Man hade inte byggt någon gödselstad eller urinbrunn utav cement. Man hade investerat i en jordbruksmaskin, en hästhacka och man var delägare i ytterligare två maskiner, en självbindare och en hästräfsa på hjul. Man hade avlopp i boningshuset men vatten fanns inte installerat i boningshus eller stallar. Elektricitet fanns installerat för belysning.
Blanketten i sin helhet kan ses under fliken för Yngve Olsson.

Hårderup 3:9

Källa: Skånska Dagbladet 28 februari 1901

När Per Persson och Kersti Svensdotter skulle flytta till Fränninge nr 29 så skulle det  bli auktion på Hårderup 3:9 och då annonserade man i Skånska Dagbladet den 28 februari 1901 om att auktionen skulle hållas.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2007 - 2 december 2008 Dödsbodelägarna efter Irene Persson (maka till Enock Persson) (bouppteckning)
2006 - 2007 Irene Persson (maka till Enock Persson) (bouppteckning)
11 juli 1948 - 2006 Otto Enock Persson och Rut Anna Irene Persson, född Nilsson (köp)
23 juni 1948 - 11 juli 1948 Algot Andersson och Gunborg Andersson (köp)
28 november 1945 - 23 juni 1948 Per Yngve Ragnvald Olsson och Greta Astrid Gunnarsson och Maria Linnea Olsson (köp)
31 augusti 1943 - 28 november 1945 Dödsbodelägarna efter Lars Olsson (bouppteckning)
31 januari 1935 - 31 augusti 1943 Lars Olsson och Ingrid Olsson, född Jonasson (auktion)
17 januari 1920 - 31 januari 1935 Nils Olsson (änkeman efter Johanna Andersdotter) (bouppteckning)
2 april 1904 - 17 januari 1920 Nils Olsson och Johanna Andersdotter (köp)
7 mars 1883 - 2 april 1904 Pehr Persson och Kersti Svensson (köp)
15 juli 1873 - 7 mars 1883 Måns Nilsson och Karna Holmberg (köp)
17 januari 1837 - 15 juli 1873 Nils Månsson och Bengta Mårtensdotter (Fastebrev den 17 januari 1837

Övrigt

Starrarpsvägen 294-54
Hårderup 3:9 Enock Pers

Ägare                                                                 År                                Kommentar
Måns Nilsson                                                     -1834
Nils Månsson                                                    1836-1874
Måns Nilsson                                                    1876-1884
Per Persson                                                      1823-1904
Nils och Johanna Olsson                                  1903-1935
Lars Olsson ohh Ingrid                                      1935-1943
Dödsboet efter Lars Olsson                              1943-
Otto Larsson
Yngve Olsson                                                   1945-1948
Algot Andersson (kallad Algot Täckare)           1948-1948                   Flyttade till Frenninge Västervång
Enock och Irene Persson                                 1948-2006
Irene Persson                                                   2006-2007
Irene Perssons dödsbo                                    2007-2008
Fredrik och Marie Larsson                               2008-2013
Marie Larsson                                                  2013
Per-Johan Walters, Onslunda                          2013-2019
Daniel Mosell, Frenninge                                 2019-

Före skiftet 1832 låg gården ca 100 m öster om nuvarande Hårderupsgården, nära ån. Måns Nilsson flyttade ut gården till dess nuvarande plats, näst längst från den gamla byn. Sjölins gård norr om ligger allra längst ifrån den ursprungliga byn.
Nils och Johanna Olsson byggde 1911 ny boningslängan parallellt med den gamla och anlade en stor trädgård. Den sista uppodlade vången var Hultavången. Nils Olsson flyttande till Folke o Challes hus (rivet). År 1935 fick han kallbrand i båda benen och fick dem kapade vid knäna. Han tog sig fram med hjälp av korta käppar hasande på brädlappar fästa på knäna.
Källa: Starrarpsgruppen

Länk till Olof Nilssons brev till Bertil Persson ang Hårderup 3-9

Bilder