Fränninge 7:57 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

Fastigheten bildades genom en sammanläggning av:
dels Fränninge 6:8
dels Fränninge 7:27
dels Fränninge 12:17
dels Fränninge 14:26

Källa: kartbild.com

Här till höger ses den ekonomiska kartan från 1975 och som visar de fastigheter som ingår i sammanslagningen. Nedan ett flygfoto från 1975 över fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
21 juni 1976 - Sven Holst och Gunnel Holst (köp)
2 maj 1974 - 21 juni 1976 Åke Göran Augustin Andersson (köp)

Bilder