Fränninge 14:26 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1925 - 1975
Areal 0,2360 hektar
Ursprung Fränninge 14:3 - 4, 14:6, 14:10, 14;13 - 14, 14: 17 - 18
Nya nummer Fränninge 7:57 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Lägenhet om 0,2360 hektar som avstyckats från flera fastigheter 1925. Här ses köpebrev och karta över den aktuella avstyckningen.

                                                                     Källa: Lantmäteriet

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 maj 1974 - Åke Göran Augustin Andersson (köp)
4 januari 1943 - 2 maj 1974 August Vilhelm Andersson och Anna Svea Elisabet Andersson, född Olsson (köp)
20 mars 1920 - 4 januari 1943 Sven Olsson (Fränninge nr 6 och 7) (köp)

Bilder