Fränninge 7:27 (avregistrerat nummer)

Adress Alestadsvägen ca 403-20
Aktuell period 1921 - 1975
Areal 0,2360 hektar
Ursprung Fränninge 7:8-12, 7:14 och 7:16-25
Nya nummer Fränninge 7:57 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Lägenheten Västra Mosse nr 2 om 0,2360 hektar, avstyckat från 7:8 – 12, 7:14 och 7:16 – 25. Avstyckningen gjordes 1921 och en bit av köpehandlingen syns här till vänster och nedan finns en karta över den avstyckade delen.                                                                                                                                                                             

Källa: Lantmäteriet

 

Källa: kartbild.com

Här på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 7:27 och här nedanför ett flygfoto från mitten av 1940-talet och där man kan skymta att det fanns en byggnad på eller intill fastigheten.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 maj 1974 - Åke Göran Augustin Andersson (köp)
4 januari 1943 - 2 maj 1974 August Vilhelm Andersson och Anna Svea Elisabet Andersson, född Olsson (köp)
30 mars 1920 - 4 januari 1943 Sven Olsson (Fränninge nr 6 och 7) (köp)

Bilder