Fränninge 6:8 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades den 8 februari 1916 genom en avstyckning från Fränninge 6:5.

Bilden till vänster visar en del av köpebrevet när lantbrukaren Olof Andersson köper avstyckningen 1920. Kartan nertill visar det aktuella området markerat med nr 6.

                                                                                                                                                                          Källa: Lantmäteriet

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 6:8.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
2 maj 1974 - Åke Göran Augustin Andersson (köp)
4 januari 1943 - 2 maj 1974 August Vilhelm Andersson och Anna Svea Elisabet Andersson, född Olsson (köp)
23 juli 1920 - 4 januari 1943 Sven Olsson (Fränninge nr 6 och 7) (köp)
30 mars 1920 - 23 juli 1920 Olof Andersson (Fränninge nr 6, nr 12) (köp)

Bilder