Vallarum 14:5 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades 1834 vid det laga skiftet som genomfördes av Vallarums marker. Här till höger på kartan är markerna till denna fastighet markerat med ett “Nb”. Denna fastighet var ett skattehästhemman som äges av åbon Jöns Svensson som bekom ägorna med utflyttningsskyldighet.

Den gemensamt ägda avrösningsjorden för hela Vallarum nr 14 delades 1839 upp mellan fastigheterna och där Vallarum 14:5 erhöll området med bokstaven “E”.

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten delade upp i sex delar benämnda A – F någon gång under 1870-talet.

Källa: kartbild.com

Fastigheten 14:5 A och B är på den häradsekonomiska kartan området som har nummer 122 och som 1965 får beteckningen 14:51 och där senare marken ingår i Vallarum 27:1 och där själva byggnaderna med tomt får beteckningen Vallarum 27:4.

 

 

 

Vallarum 14:5 b

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger är från mitten av 1950-talet då den var införd i boken “Skånes bebyggelse”. Till bilden fanns följande text:

Postadress:         Vallarum                                                                     Telefon:              Sjöbo 32087

“Areal 3 hektar, varav 2,9 hektar åker, mulljord på lerjord. Tax.-v. 10 000. Djur: 3 kor, 5 svin, 1 modersugga. Mangårdsbyggnad av råsten under eternittak, 2 rum, 1 hall, kök, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av råsten under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1949 utav Anders Svensson. Ägare är lantbrukare Nils Johansson född 12 maj 1918, son till Johan Persson och Hanna född Bengtsson.”

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 14:5 C är på den häradsekonomiska kartan i område med nummer 123 och som redan 1967 ingår i fastigheten Vallarum 27:1 medan bostaden får beteckningen Vallarum 27:3.

 

 

 

Vallarum 14:5

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till vänster är ifrån mitten av 1940-talet och visar hur gården såg ut till denna fastighet. Bilden var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:         Vallarum

“Areal totalt 5,6 hektar åker. Tax.-v. 6 500. Jordart: Mossjord och lermylla på lerbotten. 4 kor, 1 ungdjur, 1 modersugga, 12 gödsvin, 35 höns. Nuvarande ägare övertog gården 1943 efter sin svärfader Axel Nilsson som köpte den 1921. Ägare är Hilding Svensson född 12 februari 1907. Gift med Ester Axelsson född 17 april 1913. Barn: Marianne född 1933, Gun född 1935.”

Vallarum 14:5 a

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger är på samma gård i mitten av 1950-talet. Bilden var införd i boken “Skånes bebyggelse” tillsammans med följande text:

Postadress:        Vallarum                                                                      Telefon:              Sjöbo 32067

“Areal 5,5 hektar, varav 5 hektar åker, 0,5 hektar, betesmark, mulljord på lerjord. Tax.-v. 11 200. Djur: 4 kor, 1 ungdjur, 12 – 15 svin, 2 modersuggor, 50 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under cementplattak, 2 rum, 1 kammare, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av siporex och råsten under cementplattak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1956 av Hilding Svensson. Ägare är hemmansägare Hjalmar Andersson född 5 december 1910, son till Elna Andersson, gift med Alfrida Fredriksson förr 27 september 1911, dotter till Wilhelm Fredriksson och Nilla, född Svensson.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 14:5 D är på den häradsekonomiska kartan i området med nummer 125 och som senare blir Vallarum 14:55 och som utvidgar sina marker och är en fastighetsbeteckning som fortfarande är aktuell.

 

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 14:5 E är på den häradsekonomiska kartan här till höger i området som har nummer 124 och är än idag en fastighetsbeteckning som är aktuell.

 

 

 

Vallarum 14:5 c

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till vänster var införd i boken “Skånes bebyggelse” i mitten av 1950-talet och visar gården till denna fastighet. Till bilden fanns följande text:

Postadress:        Vallarum                                                                      Telefon:              Sjöbo 32044

“Areal 2 hektar åker, grus- och mulljord på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 4 900. Djur: 1 ko, 20 höns. Mangårdsbyggnad, moderniserad 1947, råsten under papptak, 2 rum, förstuga, kök, elljus, vatten, avlopp. Ladugård av råsten under papptak. Gården i släktens ägo sedan omkring 1832 och övertogs av nuvarande ägaren efter fadern 1935. Ägare är småbrukare Einar Andersson född 12 april 1903, son till Anders Jönsson och Ingrid, född Andersson, gift med Edith, född Vendin 14 augusti 1912, dotter till Nils Andersson Vendin och Anna född Olsson. Barn: Stig född 8 april 1934, Hildur född 8 april 1934, Allan född 12 september 1940.”

Källa: kartbild.com

Fastigheten Vallarum 14:5 F är på den häradsekonomiska kartan området som har nummer 121. Fastigheten slås samman med andra fastigheter och bildar Fastigheten Vallarum 14:5 F är på den Vallarum 24:2 1976.

 

 

 

Källa: kartbild.com

Här på den ekonomiska kartan från 1975 ses de fastighetsbeteckningar som då var aktuella.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ägare av Vallarum 14:5, hela fastigheten
1834 - ca 1866 Jöns Svensson och Elna Andersdotter
Ägare av Vallarum 14:5 A
15 februari 1875 - 23 januari 1897 Johannes Granberg och Kersti Nilsson (fastebrev föd 14:5 A)
23 januari 1897 - 23 januari 1897 Nils Persson och Kersti Nilsdotter (köp av 14:5 A)
23 januari 1897 - 12 november 1949 Anders Svensson och Else Nilsson (köp av 14:5 A)
12 november 1949 - Nils H Johansson (Vallarum) (köp av 14:5 A)
Ägare av Vallarum 14:5 B
30 december 1874 - 1 oktober 1895 Anders Persson och Else Olsdotter (fastebrev för 14:5 B)
1 oktober 1895 - 5 april 1913 Bengt N Löfström och Elna Löfström, född Jakobsson (köp av 14:5 B)
5 april 1913 - 12 november 1949 Anders Svensson och Else Nilsson (köp av 14:5 B)
12 november 1949 - Nils H Johansson (Vallarum) (köp av 14:5 B)
Ägare av Vallarum 14:5 C
30 december 1874 - 1 oktober 1895 Anders Persson och Else Olsdotter (fastebrev för 14:5 C)
1 oktober 1895 - 24 mars 1916 Bengt N Löfström och Elna Löfström, född Jakobsson (köp av 14:5 C)
24 mars 1916 - 26 juli 1921 Ola Mårtensson och Elin Gertsson (köp av 14:5 C)
26 juli 1921 - 26 juni 1947 Axel August Nilsson och Maria Nilsson (köp av 14:5 C)
26 juni 1947 - 13 mars 1956 Hilding Svensson och Ester Axelsson (köp av 14:5 C)
13 mars 1956 - 11 januari 1964 Hjalmar Andersson och Karin Alfrida Dagmar Linnea Andersson, född Fredriksson (köp av 14:5 C)
11 januari 1964 - Ove Birger Nilsson och Gulli Marianne Nilsson (köp av 14:5 C)
Ägare av Vallarum 14:5 D
29 januari 1868 - 11 november 1869 Jöns Persson och Kersti Jönsdotter (fastebrev för 14:5 D)
11 november 1869 - 19 maj 1894 Anders Nilsson och Anna Jönsdotter (köp av 14:5 D)
19 maj 1894 - 6 oktober 1924 Nils Andersson och Charlotta Christina Andersson, född Sjögren (köp av 14:5 D)
6 oktober 1924 - 21 mars 1960 Alma Viktoria Nilsson och Nils Johansson (köp av 14:5 D)
21 mars 1960 - Hugo Ossian Håkansson och Anna Linnea Håkansson, född Persson (köp av 14:5 D)
Ägare av Vallarum 14:5 E
29 januari 1868 - 6 april 1887 Jöns Persson och Kersti Jönsdotter (fastebrev för 14:5 E)
6 april 1887 - 20 juli 1935 Anders Jönsson och Ingri Andersson (köp av 14:5 E)
20 juli 1935 - 2 september 1964 Einar Andersson och Edit Viktoria Ingeborg Andersson (köp av 14:5 E)
2 september 1964 - Sture Lindqvist och Linnéa Lindqvist (köp av 14:5 E)
Ägare av Vallarum 14:5 F
- 27 juli 1874 Jacob Carlsson och Agda Andersdotter (äger 14:5 F)
27 juli 1874 - 6 mars 1891 Dödsbodelägarna efter Agda Andersdotter (maka till Jacob Carlsson) (bouppteckning för 14:5 F)
6 mars 1891 - 29 oktober 1904 Ola Olsson och Anna Jacobsdotter (bouppteckning och köp av 14:5 F)
29 oktober 1904 - 27 april 1912 Anna Jacobsson (änka efter Ola Olsson, bouppteckning) (bouppteckning för 14:5 F)
27 april 1912 - 30 juli 1921 Anders Mårtensson Mosell och Elise Nilsson (köp av 14:5 F)
30 juli 1921 - 30 juli 1921 Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson Mosell (make till Elise Nilsson) (bouppteckning för 14:5 F)
30 juli 1921 - 15 maj 1924 Johan Andersson och Emma Andersson (auktion av 14:5 F)
15 maj 1924 - 18 september 1936 Otto Olsson och Emma Olsson, född Persson (köp av 14:5 F)
18 september 1936 - 23 april 1951 Emma Sigrid Viktoria Olsson (köp av 14:5 F)
23 april 1951 - 10 december 1955 Nils Sigfrid Sjöberg och Eva Maria Dorothea Sjöberg, född Malmberg (köp av 14:5 F)
10 december 1955 - 6 april 1956 Algot Julin (köp av 14:5 F)
6 april 1956 - 6 april 1956 Dödsbodelägarna efter Algot Julin (bouppteckning för 14:5 F)
6 april 1956 - 19 november 1956 Gösta Nilsson och Ester Nilsson, född Jönsson (auktion av 14:5 F)
19 november 1956 - Henning Hansen och Ruth Hansen (köp av 14:5 F)

Bilder