Vallarum 14:53 (avregistrerat nummer)

Adress Dragarörsvägen ca 184-62
Aktuell period 1965 - 1976
Areal 1/256 mantal
Ursprung Vallarum 14:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 24:2 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastighet om 1/256 mantal utlagd vid legaliseringsförrättning 1965 å Vallarum 14:5 om 5/144 mantal. Fastigheten Vallarum 14:5 F är på den häradsekonomiska kartan området som har nummer 121. Fastigheten slås samman med andra fastigheter och bildar Fastigheten Vallarum 14:5 F är på den Vallarum 24:2 1976.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
- 27 juli 1874 Jacob Carlsson och Agda Andersdotter (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
27 juli 1874 - 6 mars 1891 Dödsbodelägarna efter Agda Andersdotter (maka till Jacob Carlsson) (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
6 mars 1891 - 29 oktober 1904 Ola Olsson och Anna Jacobsdotter (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
29 oktober 1904 - 27 april 1912 Anna Jacobsson (änka efter Ola Olsson, bouppteckning) (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
27 april 1912 - 30 juli 1921 Anders Mårtensson Mosell och Elise Nilsson (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
30 juli 1921 - 30 juli 1921 Dödsbodelägarna efter Anders Mårtensson Mosell (make till Elise Nilsson) (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
30 juli 1921 - 15 maj 1924 Johan Andersson och Emma Andersson (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
15 maj 1924 - 18 september 1936 Otto Olsson och Emma Olsson, född Persson (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
18 september 1936 - 23 april 1951 Emma Sigrid Viktoria Olsson (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
23 april 1951 - 10 december 1955 Nils Sigfrid Sjöberg och Eva Maria Dorothea Sjöberg, född Malmberg (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
10 december 1955 - 6 april 1956 Algot Julin (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
6 april 1956 - 6 april 1956 Dödsbodelägarna efter Algot Julin (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
6 april 1956 - 19 november 1956 Gösta Nilsson och Ester Nilsson, född Jönsson (äger 14:5 F som 1965 blir 14:53)
19 november 1956 - 10 mars 1965 Henning Hansen och Ruth Hansen (köp)
10 mars 1965 - 13 oktober 1970 Axel Johansson. (köp)
13 oktober 1970 - 5 juni 1971 Dödsbodelägarna efter Axel Ludvig Johansson (bouppteckning)
5 juni 1971 - 12 mars 1974 Bror Lennart Hallberg (köp)
12 mars 1974 - Gösta Nilsson och Ester Nilsson, född Jönsson (köp)

Bilder