Vallarum 14:52 (avregistrerat nummer)

Adress Dragarörsvägen 184-40
Aktuell period 1965 - 1967
Areal 3863/275904 mantal
Ursprung Vallarum 14:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 27:1 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastighet om 3863/275904 mantal utlagd vid legaliseringsförrättning 1965 å Vallarum 14:5 om 5/144 mantal. Fastigheten Vallarum 14:5 C är på den häradsekonomiska kartan i område med nummer 123 och som redan 1967 ingår i fastigheten Vallarum 27:1 medan bostaden får beteckningen Vallarum 27:3.

 

 

Vallarum 14:5

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till vänster är ifrån mitten av 1940-talet och visar hur gården såg ut till denna fastighet. Bilden var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress: Vallarum

“Areal totalt 5,6 hektar åker. Tax.-v. 6 500. Jordart: Mossjord och lermylla på lerbotten. 4 kor, 1 ungdjur, 1 modersugga, 12 gödsvin, 35 höns. Nuvarande ägare övertog gården 1943 efter sin svärfader Axel Nilsson som köpte den 1921. Ägare är Hilding Svensson född 12 februari 1907. Gift med Ester Axelsson född 17 april 1913. Barn: Mariann född 1933, Gun född 1935.”

Vallarum 14:5 a

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till väster är på samma gård i mitten av 1950-talet. Bilden var införd i boken “Skånes bebyggelse” tillsammans med följande text:

Postadress: Vallarum
Telefon: Sjöbo 32067

“Areal 5,5 hektar, varav 5 hektar åker, 0,5 hektar, betesmark, mulljord på lerjord. Tax.-v. 11 200. Djur: 4 kor, 1 ungdjur, 12 – 15 svin, 2 modersuggor, 50 höns. Mangårdsbyggnad av råsten under cementplattak, 2 rum, 1 kammare, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp. Ladugård av siporex och råsten under cementplattak. Traktordrift. Nuvarande ägaren inköpte gården 1956 av Hilding Svensson. Ägare är hemmansägare Hjalmar Andersson född 5 december 1910, son till Elna Andersson, gift med Alfrida Fredriksson förr 27 september 1911, dotter till Wilhelm Fredriksson och Nilla, född Svensson.”

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 ses att fastigheten Vallarum 14:52 har redan gått tillsammans med andra fastigheter och bildat den nya fastigheten Vallarum 27:1.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
30 december 1874 - 1 oktober 1895 Anders Persson och Else Olsdotter (äger 14:5 C som 1965 blir 14:52)
1 oktober 1895 - 24 mars 1916 Bengt N Löfström och Elna Löfström, född Jakobsson (äger 14:5 C som 1965 blir 14:52)
24 mars 1916 - 26 juli 1921 Ola Mårtensson och Elin Gertsson (äger 14:5 C som 1965 blir 14:52)
26 juli 1921 - 26 juni 1947 Axel August Nilsson och Maria Nilsson (äger 14:5 C som 1965 blir 14:52)
26 juni 1947 - 13 mars 1956 Hilding Svensson och Ester Axelsson (äger 14:5 C som 1965 blir 14:52)
13 mars 1956 - 11 januari 1964 Hjalmar Andersson och Karin Alfrida Dagmar Linnea Andersson, född Fredriksson (äger 14:5 C som 1965 blir 14:52)
11 januari 1964 - Ove Birger Nilsson och Gulli Marianne Nilsson (äger 14:5 C som 1965 blir 14:52)

Bilder