Vallarum 14:51 (avregistrerat nummer)

Adress Dragarörsvägen 184-35
Aktuell period 1965 -
Areal 703/137952 mantal
Ursprung Vallarum 14:5 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 27:1 (aktuellt nummer) , Vallarum 27:4 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastighet om 703/137952 mantal utlagd vid legaliseringsförrättning 1965 å Vallarum 14:5 om 5/144 mantal. Fastigheten 14:5 A och B är på den häradsekonomiska kartan området som har nummer 122 och som 1965 får beteckningen 14:51 och där senare marken ingår i Vallarum 27:1 och där själva byggnaderna med tomt får beteckningen Vallarum 27:4.

Källa: kartbild.com

Källa: kartbild.com

På den ekonomiska kartan från 1975 här ovanför har fastigheten kvar sin beteckning 14:51. Till höger ses ett flygfoto från 1960 där man kan urskilja fastigheten. Nedan en satellitbild över fastigheten.

Källa: hitta.se

Bilden till höger är från mitten av 1950-talet då den var införd i boken “Skånes bebyggelse”. Till bilden fanns följande text:

Postadress:         Vallarum
Telefon:              Sjöbo 32087

“Areal 3 hektar, varav 2,9 hektar åker, mulljord på lerjord. Tax.-v. 10 000. Djur: 3 kor, 5 svin, 1 modersugga. Mangårdsbyggnad av råsten under eternittak, 2 rum, 1 hall, kök, elljus, elkraft, vatten,
avlopp. Ladugård av råsten under eternittak. Nuvarande ägaren inköpte gården 1949 utav Anders Svensson. Ägare är lantbrukare Nils Johansson född 12 maj 1918, son till Johan Persson och Hanna född Bengtsson.”

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
Ägare av Vallarum 14:5 A
15 februari 1875 - 23 januari 1897 Johannes Granberg och Kersti Nilsson (äger 14:5 A som 1965 blir 14:51)
23 januari 1897 - 23 januari 1897 Nils Persson och Kersti Nilsdotter (äger 14:5 A som 1965 blir 14:51)
23 januari 1897 - 12 november 1949 Anders Svensson och Else Nilsson (äger 14:5 A och 14:5 B som 1965 blir 14:51)
12 november 1949 - Nils H Johansson (Vallarum) (äger 14:5 A och B som 1965 blir 14:51)
Ägare av Vallarum 14:5 B
30 december 1874 - 1 oktober 1895 Anders Persson och Else Olsdotter (äger 14:5 B som 1965 blir 14:51)
1 oktober 1895 - 5 april 1913 Bengt N Löfström och Elna Löfström, född Jakobsson (äger 14:5 B som 1965 blir 14:51)
5 april 1913 - 12 november 1949 Anders Svensson och Else Nilsson (äger 14:5 B som 1965 blir 14:51)
12 november 1949 - Nils H Johansson (Vallarum) (äger 14:5 A och 14:5 B som 1965 blir 14:51)

Bilder