Skumparp 1:5 (avregistrerat nummer)

Adress Rönåsvägen 399
Aktuell period 1827 - 1840
Areal 7/128 mantal
Ursprung Skumparp 1:1
Nya nummer Skumparp 1:6 (avregistrerat nummer) , Skumparp 1:7 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skiftet 1827.

Området som Skumparp 1:5 erhöll i samband med det laga skiftet 1827 är markerat med “D”.
Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av Ola Nilsson och Sissa Pehrsdotter som erhöll i enskifte med kvarboenderätt.

 

Efter Nils Månsson död 1837 tillföll vid arvsskiftet huvudgården 1 7/32 mtl med undantag för
södra skiftet ca 18 tld sönerna Måns och Lasse medan sonen Nils erhöll 3/4 av 1 7/128 mtl plus
ovannämnda skifte om 18 tld. Måns och Lasse delade dessutom 1/4 av 1 7/128.

Källa. Lantmäteriet

Den 17 september 1840 sker en hemmansklyvning av fastigheten Skumparp 1:2 med fastigheten Skumparp 1:5. Fördelningen av ytan framgår av ovanstående karta.
Hemmanet omfattar före delningen Skumparp 1:2 av 7/32 mantal och Skumparp 1:5 består av 7/128 mantal. Totalt 35/128 mantal. Efter delning ser ägarförhållanden ut enligt följande:
A 1:6 35/256 mantal äges av Nils Månsson
B 1:7 35/256 mantal äges av Nils Nilsson

1852 – 1855 Gården skall ha drabbats av eldsvåda, då det på gården var inrymd smedja.

 

 

Källa: kartbild.com

Fastigheten 1:5 är på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 markerad med nummer 3.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1836 - 1851 Nils Nilsson och Elna Johnsdotter
1836 - 1836 Nils Månsson Skumpen och Ingar Olsdotter

Bilder

Källor

KällaÅr
12-FRÄ-251829
12-FRÄ-371840