Vallarum 8:43 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades genom en sammanläggning av Vallarum 8:34 och 14:40 1972. Avförd ur jordregistret på grund av fastighetsreglering 1976.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
25 april 1975 - Staten genom lantbruksnämnden (köp)
1 september 1936 - 25 april 1975 Malte Andersson och Edit Martina Ingeborg Andersson, född Olsson (köper Vallarum 14:40)
11 februari 1936 - 25 april 1975 Malte Andersson och Edit Martina Ingeborg Andersson, född Olsson (köper Vallarum 8:34)

Bilder