Välj en sida

Vallarum 14:40 (avregistrerat nummer)

Aktuell period 1938 - 1976
Areal 2,6119 hektar
Ursprung Vallarum 14:7
Nya nummer Vallarum 8:43

Beskrivning

Fastigheten bildades genom en avstyckning1938 från Vallarum 14:7.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 september 1936 - Malte Andersson och Edit Andersson (köp)

Bilder