Vallarum 14:40 (avregistrerat nummer)

Adress Syremöllegatan ca 50
Aktuell period 1938 - 1976
Areal 2,6119 hektar
Ursprung Vallarum 14:7 (aktuellt nummer)
Nya nummer Vallarum 8:43 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: kartbild.com

Fastigheten bildades genom en avstyckning1938 från Vallarum 14:7. På den ekonomiska kartan här till höger ses fastigheten med sin beteckning 14:40 och här nedanför ett flygfoto från 1975 som visar fastigheten.

Källa: kartbild.com (1975)

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 september 1936 - Malte Andersson och Edit Martina Ingeborg Andersson, född Olsson (köp)

Bilder