Vallarum 8:34 Syremöllan (avregistrerat nummer)

Adress Syremöllevägen 63-3
Aktuell period 1840 - 1972
Areal 4,6700 hektar
Ursprung Vallarum 8:6 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 8:43 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

1840 sker en delning av fastigheten Vallarum 3/8 mantal och då bildas denna fastighet.

A          8:4 3/16 mantal         äges av Pehr Mårtensson
B          8:5 3/56 mantal         äges av Måns Mårtensson
C        8:34 3/56 mantal         äges av Lars Sallberg
D          8:3 3/16 mantal         äges av Bengt Erlandsson

 

 

 

 

Vallarum 8:34

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden till höger av gården är ifrån mitten av 1940-talet då bilden var införd i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:       Vallarum

“Areal totalt 8,5 hektar, därav 6 hektar åker, 2,5 hektar skog, ängs- och betesmark. Tax.-v. 6700. Jordart: Grus- och svartmylla på grusbotten. Skogsbestånd: Alskog. Mangårdsbyggnad av okänd ålder. Ekonomibyggnad uppförd 1911 – 12. 1 häst, 4 kor, 1 ungdjur, 1  modersugga, 24 gödsvin, 40 höns, 3 livankor. Gården till släkten 1900  genom nuvarande ägares svärfader Ola Nilsson. Där förut ägdes den av Johan Nilsson och före denne av Per Nilsson, som hade den som mölla (Vattenkvarn). Kvarnen nedrevs i början av 1900-talet. Nuvarande ägare tillträdde 1930 efter svärfadern. Ägare: Malte Algot Andersson född 1902. Son till Anders Nilsson och hans hustru Johanna född Andersson. Gift med Edit Olsson född 21 april 1905. Barn: Gudrun, Margit, Göte. Ägaren medlem av mejeriföreningen.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten i området som märkt med nummer 52. På den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med sin beteckning 8:34.

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
11 februari 1936 - Malte Andersson och Edit Martina Ingeborg Andersson, född Olsson (köp)
3 oktober 1923 - 11 februari 1936 Ola Nilsson och Anna Olsson och Anna Mårtensson (Ola Nilsson köper ut övriga dödsbodelägare och Ola äger fastigheten tillsammans med Anna Nilsson)
22 november 1902 - 3 oktober 1923 Dödsbodelägarna efter Anna Olsson (maka till Ola Nilsson) (bouppteckning)
3 april 1901 - 22 november 1902 Ola Nilsson och Anna Olsson och Anna Mårtensson (köp)
5 mars 1889 - 3 april 1901 Johan Nilsson och Eljena Nilsson (köp)
9 juli 1887 - 5 mars 1889 Per Mårtensson (änkeman efter Marna Jönsdotter) (Per Mårtensson köper ut övriga dödsbodelägare vid en auktion den 9 juli 1887)
9 juli 1887 - 9 juli 1887 Dödsbodelägarna efter Marna Jönsdotter (maka till Per Mårtensson) (bouppteckning)
30 december 1874 - 9 juli 1887 Per Mårtensson och Marna Jönsdotter (fastebrev)
- 1840 Lars Sallberg och Kersti Eriksdotter

Övrigt

Göte Andersson, son till Malte och Edit Andersson, har skrivit en del minnen och anekdoter från Vallarum på Facebookgruppen “Vallarums Byalag”.

Länk till Göte Anderssons inlägg facebook-2

Länk till Anförvant och släktingar som utvandrat till Amerika

Länk till Amerikabrev från Nils och Lars Mosell

Bilder