Välj en sida

Vallarum 8:6 (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen ca 190-30
Aktuell period 1834 -1871
Areal 3/56 mantal
Ursprung Vallarum 8:1
Nya nummer Vallarum 8:20 - 8:27

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes 1834 utav markerna till Vallarum. Denna fastighet Vallarum 8:6 märkt med “He” på kartan till vänster var till storlek 3/56 mantal och var ett skatterusthåll. Fastigheten ägdes av Måns Svensson som erhöll ägorna med utflyttningsskyldighet.

                                                                                                                                          Källa: Lantmäteriet                      Källa: Lantmäteriet

Kartorna här ovan till höger visar utmarkerna till Vallarum nr 8, som ägdes gemensamt av de fem fastigheterna som tillhörde Vallarum nr 8 vid det laga skiftet.

Källa: Lantmäteriet

1840 sker en delning av utmarkerna till fastigheterna Vallarum 8:2 t o m 8:6 3/8 mantal

A         8:4           3/16 mantal          äges av Pehr Mårtensson
B         8:5           3/56 mantal          äges av Måns Mårtensson
C         8:34         3/56 mantal          äges av Lars Sallberg
D         8:3           3/16 mantal          äges av Bengt Erlandsson
E         8:35        3/112 mantal         äges av Mårten Månsson

 

 

 

Källa: Lantmäteriet

1871 sker en delning av fastigheten Vallarum 8:6 med en fördelning av markerna enligt följande:

8:20            äges av: Ola Jönsson
8:21            äges av: Pär Månsson
8:22            äges av: Sven Månsson
8:23            äges av: Johan Bengtsson
8:24            äges av: Nils Nilsson
8:25            äges av: Johan Persson
8:26            äges av: Anders Bengtsson
8:27            äges av: Per Mårtensson

 

Källa: kartbild.com

 

Vallarum 8:6 ses på den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 med områdena 42, 44, 46, 47, 48 samt ett onumrerat område längst i söder. De olika områdena som ses på kartan är ett resultat av den hemmansklyvning som gjordes 1871.

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1834 - Måns Svensson och Anna Mårtensdotter

Bilder