Vallarum 8:32 (aktuellt nummer)

Adress Bjälkavägen 129
Aktuell period 1913 -
Areal 11/224 mantal
Ursprung Vallarum 8:5 (avregistrerat nummer) , Vallarum 5:3 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

På kartan till höger visas när Vallarum 8:32 bildades officiellt 1913 och har på kartan markerats med ett “D”.

 

 

 

 

 

 

 

Vallarum 8:32

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Bilden av gården här till vänster är från mitten av 1940-talet då den publicerades i boken “Svenska gods och gårdar” tillsammans med följande text:

Postadress:          Vallarum                                                                    Telefon:                104 B Vollsjö

“Areal totalt 17,4 hektar, därav 11 hektar åker, 1,5 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 16500. Jordart: Ler- och grusblandad botten. Mangårdsbyggnad uppförd för omkring 100 år sedan. Stall uppförd omkring 1915, loge 1930. 2 hästar, 8 kor, 4 ungdjur, 3 modersuggor, 10 – 12 gödsvin, 2 moderfår, 80 höns, 3 livgäss. Nuvarande ägare övertog gården 1936 efter sin fader, som 1897 övertagit den efter sin fader Anders Bengtsson, vilken efterträtt sin fader och uppodlat större delen av arealen. Gården har troligen gått i släkten sedan utbrytningen omkring 1830. Ägare: Karl Edvard Nilsson född 24 december 1899. Son till Nils Andersson och hans hustru Karna född Olsson. Gift 1936 med Hulda Mårtensson född 21 juli 1904. Barn: Nils Yngve född 1937, Ingrid Mari-Anne född 1939. Ägaren medlem av Mejeri-, slakteri- och lokalföreningen.”

Vallarum 8:32

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till höger är från mitten av 1950-talet då den publicerades i boken “Skånes bebyggelse” och där bilden fanns med tillsammans med följande text:

Postadress:        Vollsjö                                                                          Telefon:              Sjöbo 32076

“Areal 17,6 hektar, varav 12,5 hektar åker, 3,6 hektar betesmark, 1,5 hektar skog, grusjord och lermylla på lerjord och grusbotten. Tax.-v. 53800. Djur: 2 hästar, 8 kor, 9 – 10 ungdjur, 50 svin, 4 – 5 modersuggor, 75 höns. Mangårdsbyggnad, ombyggd och moderniserad 1952, råsten under eternittak, 3 rum, 1 hall, förstuga, kök, källare, elljus, elkraft, vatten, avlopp, cv. Ladugård från 1951, tegel under eternittak. Gården i släktens ägo sedan 1834 och övertogs av nuvarande ägare efter fadern 1936. Ägare: Hemmansägare Edvard Nilsson född 24 december 1899, son till Nils Andersson och Karna född Olsson, gift med Hulda född Mårtensson 21 juli 1904, dotter till Mårten Olsson och Ingrid född Olsson. Barn: Yngve född 1937, Marianne född 1939, Lars-Börje född 1951.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses den ursprungliga fastigheten till Vallarum 8:32 i ruta nr 34. På den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför ses fastigheten 8:32 i ursprunglig storlek. Man ser även delar av Vallarum 5:3 som ägarna till Vallarum 8:32 köper och införlivar den med markerna på Vallarum 8:32.

Källa: kartbild.com

Här till höger ses även en flygbild från 1960 som visar den ursprungliga fastigheten

Källa: kartbild.com

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1 januari 1976 - Nils Yngve Nilsson (gåvohandling)
14 november 1936 - 1 januari 1976 Karl Edvard Nilsson och Hulda Nilsson, född Mårtensson (köp)
30 juli 1898 - 14 november 1936 Nils Andersson och Karna Olsson (köp)
24 april 1863 - 30 juli 1898 Anders Bengtsson och Elna Nilsdotter (Vallarum) (fastebrev)

Bilder