Vallarum 8:3 (avregistrerat nummer)

Adress Bjälkavägen 129
Aktuell period 1834 - 1912
Areal 3/56 mantal
Ursprung Vallarum 8:1
Nya nummer Vallarum 8:31 (aktuellt nummer) , Vallarum 8:32 (aktuellt nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som 1834 genomfördes utav Vallarums marker. Vallarum 8:3 var ett skatterusthåll om 3/56 mantal och ägdes av åboarna Bengt Olsson och Bengt Erlandsson som erhöll skiftena med utflyttningsskyldighet. skyldighet. Markerna till denna fastighet syns på kartan till vänster och har fått följande beteckning: “Hb”.

                                                                                                                                          Källa: Lantmäteriet             Källa: Lantmäteriet

Kartorna till uppe till höger visar utmarkerna till Vallarum nr 8 som ägdes gemensamt av de fem fastigheterna som tillhörde Vallarum nr 8 vid det laga skiftet.

Källa: Lantmäteriet

 

1840 sker en delning av utmarkerna till fastigheterna Vallarum 8:2 t o m 8:6, 3/8 mantal.

A     8:4       3/16 mantal         äges av Pehr Mårtensson
B    8:5        3/56 mantal         äges av Måns Mårtensson
C    8:34      3/56 mantal         äges av Lars Sallberg (var tidigare 8:6)
D    8:3        3/16 mantal         äges av Bengt Erlandsson
E    8:35    3/112 mantal          äges av Mårten Månsson (var tidigare 8:2)

 

 

Källa: Lantmäteriet

 

På kartan till vänster visas när Vallarum 8:32 bildades officiellt 1913 och har på kartan markerats med ett “D”. Ursprunget till 8:32 var markerna från 8:3. Utmarkerna som tillhörde Vallarum 8:3 bildade den nya fastigheten 8:31. Denna förändring skedde officiellt 1910 – 1912 men hade delats betydligt tidigare.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1834 - Bengt Olsson och Kersti Mårtensdotter (äger hus på Vallarum 8:3)
14 november 1936 - Karl Edvard Nilsson och Hulda Nilsson, född Mårtensson
30 juli 1898 - 14 november 1936 Nils Andersson och Karna Olsson
24 april 1863 - 30 juli 1898 Anders Bengtsson och Elna Nilsdotter (Vallarum)
1834 - 24 april 1863 Bengt Erlandsson och Karna Andersdotter

Bilder