Vallarum 8:31 (aktuellt nummer)

Adress Degebergavägen 182-6
Aktuell period 1913 -
Areal 3/560 mantal
Ursprung Vallarum 8:3 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: hitta.se

 

Källa: Lantmäteriet

På kartan till höger visas när Vallarum 8:31 bildades officiellt 1913 och har på kartan markerats med ett “C”.

 

 

 

 

 

 

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten Vallarum 8:31 som området med nummer 50 och på den ekonomiska kartan från 1975 här nedanför ses den med sin beteckning 8:31.

Källa: kartbild.com

 

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
7 december 1982 - Eva Elisabeth Norreby (gåva)
19 mars 1981 - 7 december 1982 Elvy Norreby (köp)
25 maj 1977 - 19 mars 1981 Martti Einari Leskinen (köp)
3 augusti 1948 - 25 maj 1977 Nils Erik Nilsson och Karin Birgit Gunborg Nilsson (köp)
27 februari 1935 - 3 augusti 1948 August Nilsson och Nelly Albertina Persson (auktion)
2 februari 1934 - 27 februari 1935 Nils Nilsson Knös (äger hela fastigheten)
2 februari 1934 - 2 februari 1834 Dödsbodelägarna efter Anna Knös (maka till Nils Nilsson Knös) (bouppteckning)
6 augusti 1919 - 2 februari 1934 Nils Nilsson Knös och Anna Knös, född Jönsson (köp)
15 augusti 1910 - 6 augusti 1919 Jöns Olsson och Hanna Olsdotter (bouppteckning)
30 maj 1886 - 15 augusti 1910 Nils Nilsson Knös (testamente)
2 maj 1843 - 30 maj 1886 Per Mårtensson och Elna Nilsdotter (fastebrev)

Bilder