Vallarum 6:1 (avregistrerat nummer)

Beskrivning

Källa: Lantmäteriet

Fastigheten bildades vid det laga skifte som genomfördes 1834 utav Vallarums marker. På kartan här till vänster har arealen märkts med ett “F” och omfattade 1/4 mantal totalt. Fastigheten var ett skatterusthåll som ägdes av Måns Mårtensson som bekom ägorna med kvarboenderätt. Kartan här nedanför visa de utmarker som tillhörde fastigheten Vallarum 6:1.

 

                                                                                                                                                                                                        Källa: Lantmäteriet

 

Källa: Lantmäteriet

År 1899 genomfördes officiellt en hemmansklyvning utav fastigheten Vallarum 6:1 som innebar följande fördelning av markerna som även syns på kartan här över:

A        Vallarum  6:2             107/576 mantal                 äges av Ola Andersson                                                        B        Vallarum  6:3               11/192 mantal                 äges av Per Andersson                                                          Bb      Vallarum  6:4                 1/192 mantal                 äges av Nils Olsson
C        Vallarum  6:5                 1/576 mantal                 äges av Nils Larsson
Ca      Lägenhet                  Lägenhet avsöndrad från C tillhörigt statardrängen Ola Nilsson.
D        Lägenhet                  Lägenhet avsöndrad från 1/4 tillhör smeden Johan Sandström.

Den registrerade officiellt 1899 men hemmansklyvningen skedde redan 1868.

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
1834 - 1851 Måns Mårtensson och Anna Johansdotter
1851 - Mårten Månsson och Johanna Jönsdotter

Övrigt

Källa: Lantmäteriet

Historia

Vallarum nr 6 var den nordligaste gården i byn enligt kartan här till höger som är från 1690. Arealen omfattade 1/4 mantal. I slutet av 1600-talet ägdes gården utav Mårten Bengtsson som ägde den fram till omkring 1710 då den såldes till Anders Olsson som i sin tur ägde gården fram till omkring 1720. 1721 ägs gården av Esaias Johan Johansson Zaphf som var född 1681. Esaias Johan var ryttmästare vid det svenska dragonregementet i Pommern. I början av 1740-talet övertas gården av sonen Johan Göran Zaphf som var född 1690 och nämndeman i Fränninge. Johan Göran var gift med Karna Jöransdotter. Familjen brukar gården fram till 1750-talet då deras son Johan Jöransson Zaphf övertar gården och brukar den fram till 1812 då han avlider. Under ett par år ägs gården utav Nils Gertsson på Vallarum 12, fram till 1815 då Anders Olsson övertar fastigheten. Anders Olsson äger fastigheten fram till 1825 då Måns Mårtensson köper fastigheten. Under alla år har arealen varit oförändrad 1/4 mantal.

Källa: Lantmäteriet

Kartan här till vänster visar gårdarnas placering 1766. Måns Mårtensson äger fastigheten från 1825 fram till 1851 då hans som Mårten övertar den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder