Vallarum 6:3 Ljungdala (avregistrerat nummer)

Adress Långarödsvägen 59-12
Aktuell period 1899 -
Areal 11/192 mantal
Ursprung Vallarum 6:1 (avregistrerat nummer)
Nya nummer Vallarum 6:10 (aktuellt nummer) , Vallarum 6:11

Beskrivning

Fastigheten bildades officiellt vid denna hemmansklyvning.

Källa: Lantmäteriet

År 1899 genomfördes officiellt en hemmansklyvning utav fastigheten Vallarum 6:1 som innebar följande fördelning av markerna som även syns på kartan här ovanför:

A       6:2     107/576 mantal        äges av Ola Andersson
B       6:3        11/192 mantal       äges av Per Andersson
Bb     6:4          1/192 mantal       äges av Nils Olsson
C       6:5          1/576 mantal       äges av Nils Larsson
Ca    Lägenhet           Lägenhet avsöndrad från C tillhörigt statardrängen Ola Nilsson.
D      Lägenhet           Lägenhet avsöndrad från 1/4 tillhör smeden Johan Sandström.

Vallarum 6:3 Ljungdala

Källa: Svenska gods och gårdar, ca 1944

Gården på bilden kallades Ljungdala och bilden var införd i boken “Svenska gods och gårdar” i mitten av 1940-talet tillsammans med följande text:

Postadress:          Vallarum

“Areal: totalt 21 hektar, därav 11 hektar åker, 10 hektar skog och betesmark. Tax.-v. 10800. Jordart: Grus- och lermylla på grus- och lerbotten. Skogsbestånd: Bokskog och planterad granskog. Mangårdsbyggnad uppförd omkring 1860 och renoverad 1943. Stall uppförd 1938, loge 1944. 2 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 5 ungdjur, 2 modersuggor, 20 gödsvin samt höns. Nuvarande ägaren övertog gården 1932 efter sin fader. Dessförinnan innehades den av dennes fader som köpte den från Rydala. Gården har bebyggts av Anders Andersson. Ägare: Anders Theodor Persson född 9 september 1902. Son till Per Andersson och hans hustru Bengta född Håkansson. Gift med Asta Hansson född 19 februari 1907. Barn: Maj, Per Olof, Lennart. Ägaren medlem av mejeriföreningen och R. L. F.”

Vallarum 6:3

Källa: Skånes bebyggelse, ca 1955

Bilden till vänster av gården var införd i boken “Skånes bebyggelse” del 1, i mitten av 1950-talet tillsammans med följande text:

Postadress:     Vallarum                                                                                                            Telefon:            Sjöbo 32047

“Areal: 24 hektar, varav 11,5 hektar åker, 12,5 hektar skog och betesmark, ler- och grusjord på lerjord och grusbotten, blandat barr och lövskog. Tax.-v. 44600. Djur: 2 hästar, 8 kor, 8 ungdjur, 25 svin, 2 modersuggor, 100 höns. Mangårdsbyggnad från 1870, moderniserad 1949 – 50, tegel under hårt tak, 3 rum, kök. Ladugård från 1938, tegel under hårt tak, loge från 1944, timmer under hårt tak, magasin från 1948, tegel under hårt tak. Gården i släktens ägo sedan 1866 och övertogs av nuvarande ägare efter fadern 1932. Ägare: Hemmansägare Anders Persson född 9 september 1902, son till Per Andersson och Bengta född Håkansson, gift med Asta född Hansson 19 februari 1907, dotter till Olof Hansson och Kerstin född Mårtensson. Barn: Maj född 8 november 1933, Lennart född 21 februari 1937.”

Källa: kartbild.com

På den häradsekonomiska kartan från omkring 1910 här till höger ses fastigheten Vallarum 6:3 i det område som har nummer 16. Här under på den ekonomiska kartan från 1975 ses fastigheten med beteckningen 6:3

Källa: kartbild.com

 

Ägare

Tidpunkt Ägare Anteckningar
4 oktober 1975 - Lennart Andersson (bodelnings- och arvsskifteshandling)
20 mars 1973 - 4 oktober 1975 Jan Anders Nilsson (köp)
4 januari 1937 - 20 mars 1973 Anders Teodor Persson och Asta Kristina Persson, född Hansson (köp)
4 januari 1937 - 4 januari 1937 Olof Hansson och Kersti Mårtensson (köp)
2 december 1933 - 4 januari 1937 Dödsbodelägarna efter Per Andersson (bouppteckning)
6 april 1901 - 2 december 1933 Per Andersson och Bengta Håkansdotter (köp)
20 mars 1890 - 6 april 1901 Dödsbodelägarna efter Anders Andersson. (bouppteckning)
1 september 1876 - 20 mars 1890 Dödsbodelägarna efter Hanna Andersdotter. (bouppteckning)
20 maj 1868 - 1 september 1876 Anders Andersson och Hanna Jönsdotter och Hanna Andersdotter (fastebrev)

Bilder